صفحه اصلی درباره کتابخانهجستجو در منابع کتابخانهاخبار و اطلاعیه هاشرایط عضویتتماس با ما
اخبار > آبان 95


  چاپ        ارسال به دوست

آبان 95

- اصلاحات ارضي در ايران ۱۳۴۴-۱۳۴۰/ نوشته آن ک. س. لمتون؛ ترجمه مهدي اسحاقيان.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

 2- اطلاعات؛ راهي به سوي تأمين امنيت/ نويسنده دي. سي. پاتاک؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم [دانشکده اطلاعات].- تهران، ۱۳۹۴. 

 

3- اقتصادسنجي سري زماني مالي با S. plus ،R و Eviews/ غلامرضا کشاورز حداد.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۴. 

 

 4- امام خميني و جمال عبدالناصر/ تاليف هادي خسرو شاهي.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۴. 

 

5- انرژي هسته‌اي در ايران: ابعاد حقوقي/ عبدالله عصاره.- تهران: کانون انديشه جوان، ۱۳۹۲. 

 

6- ايران از اشغال تا کودتا: (شهريور ۱۳۲۰ـ مرداد ۱۳۳۲)/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

7- ايران از آستانه مشروطيت تا کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴.   

 

8- ايران از کودتا تا اشغال (اسفند ۱۲۹۹ـ شهريور ۱۳۲۰)/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

9- ايران از کودتا تا انقلاب اسلامي (۲۸ مرداد ۱۳۳۲ـ بهمن ۱۳۵۷)/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

10- ايران در زمان رهبري امام خميني (ره): بخش دوم (۱۳۵۷ - ۱۳۶۸)/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

11- ايران در عصر قاجار تا آستانه مشروطيت/ علي اکبر ولايتي؛ سرويراستار هومن عباسپور؛ ويراستار علمي سجاد راعي‌گلوجه.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

12- برخي بررسي‌ها درباره‌ي جهان‌بيني‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي در ايران/ مولف احسان طبري؛ به کوشش و ويراست علي اردستاني.- تهران: قومس، ۱۳۹۵. 

 

13- تاريخ پيدايش غرب مسيحي: (اروپا چگونه مسيحي شد) سال: ۲۰۰ - ۱۰۰۰ ميلادي/ نوشته پتر براون؛ ترجمه و توضيح بهاءالدين بازرگاني گيلاني.- تهران: نشر علم، ۱۳۹۴. 

 

14- تفکر انتقادي در اطلاعات راهبردي/ تاليف کاترين هيبس فرسون و راندولف فرسون؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم [دانشکده اطلاعات].- تهران: دانشکده اطلاعات، ۱۳۹۴. 

 

15- جاسوسان در ميان ما: چگونه جاسوسان، تروريست‌ها، هکرها و جنايتکاراني را که احتمالا هر روز با آنها مواجه مي شويد، متوقف سازيد؟/ تاليف ايرا وينکلر؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم [دانشکده اطلاعات].- تهران: دانشکده اطلاعات، ۱۳۸۸. 

 

16- جايگاه فقه در حقوق.- تهران: آرون، ۱۳۹۴. 

 

17- جهان پساامريکايي: چه چيزي پيش رو است؟/ ويراسته شان کلارک، سابرينا هوک؛ ترجمه طيبه رفيعي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

18- حيات اقتصادي ايرانيان در دوره مشروطه/ سميه توحيدلو.- تهران: هرمس، ۱۳۹۴. 

 

19- داعش و جبهه النصره چگونه مي‌جنگند؟/ نويسندگان راچيا آرزومانيان، آرمينه آکوپيان؛ مترجم داود اقبالي.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۴. 

 

20- راهبردهاي مقابله با تروريسم/ گردآوري و تدوين معاونت پژوهش و توليد علم [دانشکده اطلاعات].- تهران: دانشکده اطلاعات، ۱۳۹۴. 

 

21- روش تحقيق کيفي در علوم اجتماعي با تاکيد بر "نظريه‌ي برپايه" (گراندد تئوري GTM)/ نوشته‌ي مقصود فراستخواه.- تهران: آگاه، ۱۳۹۵. 

 

22- رويارويي نظام حکومتي و احزاب سياسي در تونس/ نويسنده مرکز الاستشارات و البحوث؛ ترجمه ابوالفضل تقي پور و صغري روستايي.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۸۸. 

 

23- زن و جوامع عرب در طول يک قرن: تحليل و کتاب‌شناسي گفتمان جوامع عربي درباره زن در قرن بيستم.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴. 

 

24- زندگي فضيلت‌مند در عصر سکولار/ چارلز تيلور و فرهنگ رجايي.- تهران: آگاه، ۱۳۹۳. 

 

25- ژئوپليتيک تشيع در آسياي مرکزي/ مولف شعيب بهمن.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۳. 

 

26- سپهبد زاهدي: سيماي بدون رتوش از کودتاي ۱۲۹۹ تا کودتاي ۱۳۳۲/ نويسنده خسرو معتضد.- تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۹۴. 

 

27- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: چارچوب‌ها و جهت‌گيري‌ها.- [ويرايش ۲].- تهران: قومس، ۱۳۹۴. 

 

28- شاخ شيطان: بررسي ابعاد و پيامدهاي جنگ عريستان عليه يمن/ گردآوري: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۴. 

 

29- عراق در جستجوي آينده/ مولفان حسن‌لطيف الزبيدي، نعمه‌محمد العبادي، عاطف‌لافي السعدون؛ مترجم علي شمس.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۴. 

 

30- علويان ترکيه: ارزيابي وضعيت اجتماعي و سياسي/ مولف الياس واحدي؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۴. 

 

31- کالبدشکافي داعش: (ماهيت، ساختار تشکيلاتي، راهبردها، و پيامدها)/ تاليف علي نجات؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۴. 

 

32- کالبدشکافي يک انحراف/ نويسنده آنتوني گسلر؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم [دانشکده اطلاعات].- تهران: دانشکده اطلاعات، ۱۳۹۴. 

 

33- ماراتن مذاکرات هسته‌اي: از سعدآباد تا کوبورگ/ نويسندگان نادر انتصار، کاوه افراسيابي؛ مترجمان سعيد جعفري، روح‌الله فقيهي.- تهران: قومس، ۱۳۹۵. 

 

34- محاسبه رضايت: مباني منطقي دموکراسي مبتني بر قانون اساسي/ جيمز ام. بيوکنن، گوردن تالوک؛ ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکي)، امير آزاد (ارمکي).- تهران: نشر ني،، ۱۳۹۴. 

 

35- مدرنيته و تجربه تجدد در چين/ تاليف ابوالفضل علمائي‌فر؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۴. 

 

36- مقدمه‌اي بر جريان‌شناسي اسلامي افغانستان/ مولف اسماعيل باقري.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۳.

 

37- منافع ملي و امنيت ملي/ تاليف جعفر قامت.- تهران: قومس، ۱۳۹۴. 

 

38- واژه‌نامه توصيفي ديپلماسي فرهنگي/ نوشته [صحيح: ويراستار] کيشور چاکرابورتي [براي مرکز مطالعات ديپلماسي فرهنگي]؛ مترجمان آزاده مهرپويان، سميه آزادي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.  


١٤:٠٧ - 1395/08/28    /    شماره : ٢٧٠١    /    تعداد نمایش : ٨


امتیازدهی

خروج
منو اصلی
مناسبت ها
تازه های کتابخانه
 • محمدعلي اکبري
  دولت و فرهنگ در ايران (۱۳۵۷-‎۱۳۰۴)

 • هانا آرنت
  بحران‌هاي جمهوري

 • Jamil Hasanli
  The Sovietization of Azerbaijan: the South Caucasus in the triangle of Russia, Turkey, and Iran, 1920-1922

 • Anna Katharina Stah
  EU-China-Africa trilateral relations in a multipolar world: Hic Sunt Dracones


صفحه اصلی | درباره کتابخانه | تماس با ما
©1392 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Library for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (LPIS) - All rights reserved.