صفحه اصلی درباره کتابخانهجستجو در منابع کتابخانهاخبار و اطلاعیه هاشرایط عضویتتماس با ما
اخبار > آبان 96


  چاپ        ارسال به دوست

آبان 96

1- اندیشه سیاسی عرب در دوره معاصر/ انور عبدالملک؛ ترجمه احمد موثقی.- قم: دانشگاه مفید، 384 1.


2- آزادي دینی از منظر حقوق بینالملل با نگاهی به رهیافت اسلامی/ نگارش سعید رهائی.- قم: دانشگاه مفید، 389 1.


3- بحران اوکراین: دلایل، پیامدها و چشمانداز/ مهدي شاپوري.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 393 1.


4- جنگ سایبري و حقوق جنگ/ مولف هیتر هریسن داینیس؛ ترجمه سعید حکیمیها، هومان شاهرخ.- تهران: میزان، 395 1.


5- حق بر توسعه و امنیت انسانی در حقوق بینالملل/ مولف محمد قربانزاده، حمید شاکري.- تهران: کتاب آوا، 395 1.


6- خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی/ رضا داورياردکانی.- تهران: سخن، 394 1.


7- دهکده جهانی: پژوهشی بنیادي درباره فرایند شکلگیري دهکده جهانی بر اساس تعهدات الزام آور بین المللی/ پژوهشگران حسن اسعدي، نگار اسعدي.- تهران: میزان، 392 1.


8- رضاشاه و شکلگیري ایران نوین: دولت و جامعه در زمان رضاشاه/ استفانی کرونین؛ ترجمه مرتضی ثاقبفر.- تهران: جامی، 383 1.


9- ریشههاي تاریخی جدایی قفقاز از ایران/ نوشته حسین زرینی.- تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، 395 1.


10- سازمان ملل متحد و حصول همکاريهاي اجتماعی، فرهنگی بینالمللی/ نسرین مصفا.- تهران: میزان،1390


11- سیاست، تفکر، تاریخ/ رضا داورياردکانی.- تهران: سخن، 391 1.


12- سیري در تاریخ روشنفکري در ایران و جهان/ رضا داورياردکانی.- تهران: سخن، 392 1.


13- صلاحیت دیوان کیفري بینالمللی/ جواد طهماسبی.- [ویراست 3].- تهران: میزان، 395 1.


14- صلح جاویدان و حکومت قانون: دیالکتیک همانندي و تفاوت/ هدایتاالله فلسفی.- تهران: فرهنگ نشر نو، 390 1.


15- ظهور ژاپن مدرن: گاهی به مشروطه ژاپنی/ ویلیلام جی. بیزلی؛ ترجمه شهریار خواجیان.- تهران: ققنوس،.1 393


16- علل و عوامل جابجایی کانونهاي تجاري در خلیج فارس/ محمدباقر وثوقی.- تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، 389 1.


17- علم،اخلاق وسیاست/ رضا داورياردکانی.- تهران: سخن، 393 1.١٠:٠٧ - 1396/08/29    /    شماره : ٢٧٢٦    /    تعداد نمایش : ٧


امتیازدهی

خروج
منو اصلی
مناسبت ها
تازه های کتابخانه
 • محمدعلي اکبري
  دولت و فرهنگ در ايران (۱۳۵۷-‎۱۳۰۴)

 • هانا آرنت
  بحران‌هاي جمهوري

 • Jamil Hasanli
  The Sovietization of Azerbaijan: the South Caucasus in the triangle of Russia, Turkey, and Iran, 1920-1922

 • Anna Katharina Stah
  EU-China-Africa trilateral relations in a multipolar world: Hic Sunt Dracones


صفحه اصلی | درباره کتابخانه | تماس با ما
©1392 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Library for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (LPIS) - All rights reserved.