صفحه اصلی درباره کتابخانهجستجو در منابع کتابخانهاخبار و اطلاعیه هاشرایط عضویتتماس با ما
اخبار > اسفند 97


  چاپ        ارسال به دوست

اسفند 97

 

1- اخگر گداخته حکومت: تجربه دولت‌سازي شيعيان در عراق پساصدام/ علي‌طاهر الحمود؛ ترجمه حسين مرکبي.- اصفهان: آرما، ۱۳۹۷.

 

2- از خشونت تا دموکراسي: (مقدمه‌اي بر حل و فصل منازعات)/ نويسندگان لويس کريسبرگ، بروس دبليو. دايتون؛ مترجم عسگر قهرمانپور بناب.- تهران: جوينده، ۱۳۹۷.

 

3- استراژي در عمل: راهنمايي براي عملگران به سوي تفکر استراتژيک/ جرج توستيگا؛ مترجمان وحيد خاشعي، فائزه طارمي‌راد، منصوره شريعتي.- تهران: انتشارات دنياي اقتصاد، ۱۳۹۶.

 

4- اقتصاد ايران امروز: توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن/ حسين عظيمي؛ به کوشش خسرو نورمحمدي؛ پيشگفتار از عباس شاکري.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۶.

 

5- اقتصاد ايران در بستر جهاني‌شدن/ محمدمهدي بهکيش.- تهران: نشر ني، ۱۳۸۰.

 

6- اقتصاد ايران در تنگناي توسعه/ حميد زمان‌زاده، صادق الحسيني؛ با مقدمه‌ي موسي غني‌نژاد.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۲.

 

7- اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري/ فرشاد مومني.- تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۶.

 

8- اقتصاد سياسي تطبيقي/ باري کلارک؛ مترجم عباس حاتمي.- تهران: کوير، ۱۳۸۹.

 

9- اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز/ فرشاد مومني.- تهران: نقش و نگار، ۱۳۹۴.

 

10- ايدئولوژي، داو قدرت: روشنفکران و سياست در ايران/ محمدتقي قزلسفلي.- تهران: انتشارات اميد صبا، ۱۳۹۶.

 

11- آب و حقوق بشر: حق دسترسي بشر به آب، ابعاد حقوقي و سياسي/ نويسندگان سلمان م. ا. سلمان، شيوان مک‌اينرني-لنکفورد؛ حسن اسدي‌زيدآبادي.- تهران: ناهيد، ۱۳۹۴.

 

12- آينده علوم سياسي/ [ويراستاران] گري کينگ، کاي‌لهمان اشلوزمن، نورمن ناي؛ ترجمه محسن عسکري‌جهقي.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۶.

 

13- بحران دموکراسي در ايران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲/ فخرالدين عظيمي؛ مترجمان عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، بيژن نوذري.- تهران: نشر قطره، ۱۳۹۷.

 

14- بررسي‌هاي جديد امنيت/ ويراسته پيتر برجس؛ ترجمه عليرضا طيب.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۶.

 

15- پژوهش در علوم سياسي: رويکردهاي اثبات‌گرا، تفسيري و انتقادي/ کاووس سيدامامي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۶.

 

16- تاريخ قشون قاجاريه/ داريوش شهبازي.- تهران: ماهريس، ۱۳۹۷.

 

17- تاريخ مختصر عدالت توزيعي/ ساموئل فلاي‌شاکر؛ ترجمه‌ي مجيد اميني.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۷.

 

18- تحريم‌هاي يکجانبه و حقوق بين‌الملل/ مولف کاظم غريب‌آبادي؛ با مقدمه قاسم زماني.- تهران: دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، انتشارات، ۱۳۹۷.

 

19- تحليل سياسي (با تکيه بر شرايط و زمينه‌ها)/ ويراستاران رابرت اي. گودين و چارلز تيلي؛ مترجم رضا سيمبر؛ ويراستار علمي ارسلان قرباني‌شيخ‌نشين.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.

 

20- تحول و جايگاه طبقه متوسط در ايران معاصر/ عطاءالله مقدم‌فر.- تهران: آريابان، ۱۳۹۷.

 

21- جستارهايي در باب تاريخ عثماني و ترکيه جديد/ تاليف و ترجمه حسن حضرتي ... [و ديگران].- قم: لوگوس، ۱۳۹۷.

 

22- جغرافياي جمعيت ايران/ رحيم‌بردي آنامرادنژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۷.

 

23- جنگ‌هاي ارزي: روايتي حيرت‌انگيز از جنگ اقتصادي کشورها با ابزار پول و طلا/ جيمز ريکاردز؛ ترجمه حسين راهداري.- تهران: انتشارات دنياي اقتصاد، ۱۳۹۳.

 

24- جواني در سياست فقط يک کلمه است: مطالعه مناسبات سياستمداران پير و جوان از مشروطه تا دهه چهل شمسي/ حميدرضا جلائي‌پور، شيرين کريمي.- تهران: کوير، ۱۳۹۶.

 

25- جهاني شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعي در ايران/ نوشته حسين عبداللهي.- تهران: ثالث، ۱۳۹۷.

 

26- جهاني‌سازي: چهار الگو و يک رويکرد انتقادي/ توني اسميت؛ برگردان فروغ اسدپور.- تهران: پژواک، ۱۳۹۱.

 

27- حاکمان جهان کيستند؟/ نوام چامسکي؛ ترجمه رضا قشلاقي.- تهران: ديبايه، ۱۳۹۶.

 

28- داستان توسعه در ايران/ گروه مهندسي خرد.- تهران: لوح فکر، ۱۳۹۷ -.

 

29- درباره فرديت و فرم‌هاي اجتماعي/ گئورگ زيمل؛ ترجمه شهناز مسمي‌پرست.- تهران: ثالث، ۱۳۹۲.

 

30- دموکراسي بدون دموکرات‌ها؟: سياست داخلي جمهوري وايمار.- تهران: ثالث، ۱۳۹۵.

 

31- دوران‌هاي سخت در سرزمين‌هاي فراواني: سياست‌هاي نفت در ايران و اندونزي/ بنيامين اسميت؛ ترجمه علي طيبي.- تهران: شيرازه کتاب ما، ۱۳۹۷.

 

32- دولت پنهان: (افول قانون اساسي و صعود دولت سايه)/ مايک لافگرن؛ مترجم وحيد فراهاني‌راد.- تهران: کوير، ۱۳۹۷.

 

33- دولت و جنبش‌هاي اسلامي معاصر: اسلام و دموکراسي پس از بهار عربي/ نويسندگان جان ال. اسپوزيتو، تامارا سان، جان ا. وال؛ مترجمان عليرضا سميعي‌اصفهاني، محمد حاجي‌پور.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۵.

 

34- دولت‌هاي شکننده: جامعه‌شناسي جنگ و منازعه در دنياي مدرن/ لوتار بروک ... [و ديگران]؛ ترجمه احمد رشيدي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴.

 

35- ديپلماسي عمومي؛ سياست‌ها و برنامه‌هاي جهاني/ گردآوري و ترجمه حسن بشير.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴.

 

36- ديروز و امروز يک ملت: واکاوي تحولات ترکيه از ۱۹۸۹ تا امروز/ کرم اکتم؛ مترجمان احمد موثقي و شيوا علي‌زاده.- تهران: انتشارات دنياي اقتصاد، ۱۳۹۵.

 

37- رمانتيسيزم سياسي/ کارل اشميت؛ ترجمه به انگليسي گاي اوکز؛ ترجمه به فارسي سهيل صفاري.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۳.

 

38- روابط ايران و آمريکا از ۱۹۴۲ - ۱۹۶۰/ گوهر اسکندريان؛ ترجمه گارون سرکيسيان.- تهران: ثالث، ۱۳۹۷.

 

39- روش‌هاي پژوهش در روابط بين‌الملل/ نوشته کريستوفر لمونت؛ ترجمه عليرضا ثمودي‌پيله‌رود.- قم: دانشگاه مفيد، ۱۳۹۶.

 

40- ريشه‌هاي اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي/ نويسندگان دارون عجم‌اوغلو، جيمز رابينسن؛ مترجمان جعفر خيرخواهان، علي سرزعيم.- تهران: کوير، ۱۳۹۰.

 

41- زبان سياست/ ايدريئن بيرد؛ ترجمه محمدرضا اصلاني.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۷.

 

42- شهر و جنسيت/ هلن جاروس، پاولا کانتور، جاناتان کلاک؛ مترجم  محمود شارع‌پور.- تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۹۷.

 

43- صدايي که شنيده نشد: نگرش‌هاي اجتماعي- فرهنگي و توسعه‌ي نامتوازن در ايران: گزارشي از يافته‌هاي طرح "آينده نگري"/ علي اسدي، مجيد تهرانيان؛ به کوشش عباس عبدي، محسن گودرزي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.

 

44- صلح کردند که جنگ بماند/ ديويد فرامکين؛ مترجمان داود حيدري، مفيد عليزاده.- تهران: انتشارات دنياي اقتصاد، ۱۳۹۶.

 

45- طبقه متوسط و فرهنگ: مطالعه سرمايه و سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران/ عطاءالله مقدم‌فر.- تهران: آريابان، ۱۳۹۷.

 

46- علل پيدايش و بقاي کشور ايران/ محمدرضا حافظنيا، ابوالفضل کاوندي‌کاتب.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

 

47- فاشيسم و کاپيتاليسم: نظريه‌هايي درباره خاستگاه‌ها و کارکرد اجتماعي فاشيسم.../ ويراستار [صحيح: نويسنده] ولفگانگ آبندرت؛ ترجمه مهدي تديني.- تهران: ثالث، ۱۳۹۴.

 

48- فدراليسم: چالش چند قومي/ تاليف [صحيح: ويراستار] گراهام اسميت؛ ترجمه عبداله رمضان‌زاده.- تهران: ميزان؛ فرهنگ‌شناسي، ۱۳۹۴.

 

49- قدرت و دانش در ايران: دوره اسلامي/ شجاع احمدوند.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.

 

50- گريگور يقيکيان، گرايشي در سوسيال دموکراسي ايران ۱۳۲۷-۱۲۸۹: گزيده اي از مقاله‌ها و نوشته‌ها/ محمدحسين خسروپناه.- تهران: شيرازه کتاب ما، ۱۳۹۵.

 

51- گزارش وضعيت اقشار آسيب‌پذير و آسيب‌ديدگان اجتماعي: (۱۳۸۲-۱۳۹۶) مجموعه مقالات/ ويراستار علمي و مدير طرح سعيد معيدفر.- تهران: آگاه، ۱۳۹۷.

 

52- گفتمان، هويت و مشروعيت: خود و ديگري در بازنمايي‌هاي برنامه هسته‌اي ايران/ مجيد خسروي‌نيک؛ ترجمه نيلوفر آقا ابراهيمي.- [قم]: لوگوس، ۱۳۹۷.

 

53- ما باختيم: وب نوشته‌ها (۱۳۸۳-۱۳۸۴)/ محمدعلي ابطحي.- تهران: نشر روزگار، ۱۳۹۶.

 

54- مباني اقتصاد سياسي/ پ. نيکي‌تين؛ ترجمه ناصر زرافشان.- تهران: آگاه، ۱۳۸۷.

 

55- مباني سياست/ استيون دي. تنسي و نايجل جکسون؛ ترجمه جعفر  محسني‌دره‌بيدي.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۲.

 

56- محورهاي اساسي در نظام‌هاي اقتصادي/ يداله دادگر.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۵.

 

57- مسئله‌ي وظيفه‌ي سياسي: نقدي بر نظريه‌ي ليبرالي وظيفه‌ي سياسي/ کرول پيتمن؛ ترجمه‌ي محمود راسخ‌افشار.- تهران: پژواک، ۱۳۹۱.

 

58- مقدمه‌اي بر اقتصاد سياسي در عصر جهاني کردن/ احمد سيف.- تهران: آگاه، ۱۳۹۷.

 

59- مقدمه‌اي بر حقوق بين‌الملل محيط زيست/ تيمو کويوروا؛ ترجمه و تحقيق [صحيح: ترجمه] سبحان طيبي، مهناز ضرابي؛ با ديباچه فرهاد دبيري.- تهران: ميزان، ۱۳۹۴.

 

60- نظام سياسي در انديشه سيد ابوالاعلي مودودي/ تاليف مهدي عليزاده‌موسوي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۴.

 

61- نقد و نظر: درآمدي جامع بر نظريه‌هاي فمينيستي/ رزمري تانگ؛ ترجمه منيژه نجم‌عراقي.- تهران: نشر ني، ۱۳۸۷.

 

62- هنر پيش‌بيني: گفتاري درباره توانايي آينده‌نگري با روش‌هاي علمي/ فيليپ تتلاک، دن گاردنر؛ ترجمه محمدحسن جعفري‌سهاميه.- تهران: انتشارات دنياي اقتصاد، ۱۳۹۶.

 


١٢:١٤ - 1397/12/01    /    شماره : ٢٧٤٤    /    تعداد نمایش : ٦١


امتیازدهی

خروج
منو اصلی
مناسبت ها
تازه های کتابخانه
 • ويدا همراز
  مبلغان مسيحي در ايران: از صفويه تا انقلاب اسلامي

 • عبدالله ساجدي، هوشنگ خسروبيگي
  مشروعيت در حکومت‌هاي ايراني‌تبار: طاهريان تا آل‌بويه

 • وندي شرمن؛ ترجمه محمد جمشيدي، حافظ رستمي
  بدون هراس

 • Thomas Diez, Nathalie Tocci
  The EU, promoting regional integration, and conflict resolution


صفحه اصلی | درباره کتابخانه | تماس با ما
©1392 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Library for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (LPIS) - All rights reserved.