امروز يك شنبه  ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۰۷/۱۶- ۱۱:۵۰ - مشاهده: ۸۳

شهریور 98

 

 

1- ارتداد در ترازوي نقد: "نقد احکام و آثار دنيوي"/ محمد ترکمان.- تهران: کوير، ۱۳۹۷.

 

2- از مکتب نياوران تا کابينه توسعه‌گرا: تاملي بر مباني و مولفه‌هاي شبه گفتمان اعتدال/ رضا سراج، محمدجواد اخوان؛ [براي] انديشکده برهان.- تهران: ديدمان، ۱۳۹۵.

 

3- افيون روشنفکران/ رمون آرون؛ ترجمه پيروز ايزدي.- تهران: فرهنگ جاويد، ۱۳۹۷.

 

4- اقتصاد سياسي بين‌المللي خليج فارس/ کريستين‌کوتز اولريکسن؛ ترجمه فريبرز ارغواني‌پيرسلامي، جواد صالحي، مهدي کشاورز.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

5- بازانديشي منطقه‌گرايي/ نويسنده فردريک سودربام؛ ترجمه بهاره سازمند و همکاران.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۷.

 

6- تحول سياست خارجي آمريکا در آسياي شرقي در قرن بيست و يکم/ مولفان محمدرضا دهشيري، شايان جوزاني کهن، شاهين جوزاني کهن.- تهران: سرو انديشه، ۱۳۹۸.

 

7- تکنوکراسي با طعم ليبراليسم: مروري بر گفتمان و کارنامه تکنوکرات‌ها در جمهوري اسلامي ايران/ به قلم محمدجواد اخوان؛ [براي] انديشکده برهان.- تهران: ديدمان، ۱۳۹۸.

 

8- توانمندي اجتماعي زنان/ معصومه چراغي.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۴].

 

9- جامعه آنارشيک: مطالعه‌اي در باب نظم در سياست جهان/ نوشته هدلي بول؛ ترجمه فاطمه سليماني پورلک.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

10- جامعه‌شناسي توسعه زنان/ شهربانو چتري.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۶].

 

11- جايگاه اتحاديه اروپايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران/ داود آقايي.- تهران: ميزان، ۱۳۹۴.

 

12- جريان‌هاي فرهنگي ايران معاصر (۱۳۴۰- ۱۳۵۷)/ رضا بيگدلو.- تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۶.

 

13- جنسيتي شدن معکوس شهر: (نقش دوم با ظاهري زنانه؛ اشتغال ويتريني زنان)/ اسداله نقدي، محبوبه روئين‌تن.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۷].

 

14- جنگ سرد/ کرول براين جونز؛ ترجمه بابک محقق.- تهران: فرهنگ جاويد، ۱۳۹۵.

 

15- دغدغه ايران: راه‌هايي به‌سوي آزادي، امنيت و توسعه پايدار/ محمد فاضلي.- تهران: کوير، ۱۳۹۸.

 

16- الزامات سياست در عصر ملت - دولت/ احمد زيدآبادي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۷.

 

17- زيديان علوي در طبرستان، ديلمستان، استرآباد و گرگان/ اسدالله معطوفي.- تهران: نگاه، ۱۳۹۶.

 

18- ژئواکونومي: امنيت انرژي و ديپلماسي انرژي: موقعيت ژئواکونوميک ايران و سياست خارجي توسعه‌گرا/ مولف لقمان قنبري؛ با مقدمه بهاره سازمند.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۷.

 

19- سالهاي زيمبابوه: خاطرات و مردم‌نگاري/ اميربهرام عرب‌احمدي.- تهران: نگارستان انديشه، ۱۳۹۴.

 

20- سايه روشن حشد شعبي/ اميرحامد آزاد.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۵.

 

21- سياست جامعه توده‌اي/ ويليام کورن‌هاوزر؛ مترجمان سعيد حاجي‌ناصري، قربان عباسي، حسينعلي يارخي.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۷.

 

22- سياست خارجي، امنيت و توسعه؛ تجربه روسيه/ نويسنده مهدي شاپوري.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۹۸.

 

23- سياست‌زدگي در سازمان‌هاي اطلاعاتي/ غلامرضا سالارکيا، مهدي ميرمحمدي.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۹۷.

 

24- شيخيه و بابيه در ايران/ مهدي نورمحمدي.- تهران: نگاه، ۱۳۹۰.

 

25- عبرت‌هاي برجام: تجارب و دستاوردهاي يک نرمش قهرمانانه/ نويسنده [جمعي از پژوهشگران] انديشکده برهان؛ [براي] انديشکده برهان.- تهران: ديدمان، ۱۳۹۷.

 

26- فرهنگ سياسي غيرمشارکتي و سقوط حکومت پهلوي دوم/ مجيد عباس‌زاده‌مرزبالي.- تهران: کوير، ۱۳۹۷.

 

27- گونه‌شناسي روشنفکران ايراني/ نظام بهرامي‌کميل.- تهران: کوير، ۱۳۹۳.

 

28- الگوي بومي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران، مدلي براي قدرت‌سازي بازيگران منطقه‌اي/ مرتضي اسمعيلي.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

29- محور چين ـ پاکستان؛ ژئوپليتيک نوين آسيا/ نويسنده اندرو اسمال؛ مترجم محمدحسين دهقانيان؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۶.

 

30- مشروعيت سياسي کيفر/ محمد يکرنگي.- تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۶.

 

31- مطالعات راهبردي آمايش سرزمين/ تاليف ميترا کسايي، محمدرضا قادري.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۹۷.

 

32- معماي جذب داعش/ نويسندگان احمد زارعان، اميرحامد آزاد.- تهران: موسسه مطالعات انديشه‌سازان نور، ۱۳۹۵.

 

33- معناي دين در زندگي روزمره: (انسان‌شناسي دين عاميانه)/ محسن زال.- تهران: کوير، ۱۳۹۸.

 

34- مناطق راهبردي جهان/ به اهتمام محمود يزدان فام، مهدي ميرزاده‌کوهشاهي.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، ۱۳۹۶.

 

35- نفوذ در پسابرجام/ مجتبي دولتي.- تهران: موسسه فرهنگي هنري قدر ولايت، ۱۳۹۶.

 

36- وضعيت سياسي شيعه در ايران قبل از صفويه/ حسن خوش‌چشم‌آراني.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

37- هاشمي و انقلاب: (تاريخ سياسي ايران از انقلاب تا جنگ)/ مسعود رضوي؛ با مقدمه‌هاشمي‌رفسنجاني.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۷.

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما