امروز پنج شنبه  ۱۶ تير ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۲/۱۹- ۱۶:۰۱ - مشاهده: ۱۱۶

سیاست دفاعی آمریکا: نگاهی به تحول ماهیت جنگ در قرن 21

احمد صبوری نژاد

به اعتقاد نویسنده، امنیت ملی از دیرباز دغدغه پژوهشگران سیاسی بوده ­است و تحولات بین ­المللی و جهانی شدن همچون دومینو تمام ابعاد روابط انسانی از جمله ماهیت جنگ را تحت تاثیر گذاشته ­است و جنگ نیز تاثیر مستقیم بر شرایط محیط امنیت ملی و بین­ المللی و در نهایت تدوین سیاست دفاعی بازیگران بین­ المللی دارد؛ در حالی که سیاست دفاعی کشورها نیز خود از عوامل تاثیرگذار در شرایط محیط امنیت بین­ الملل است. هرچه بازیگر در صحنه بین­ الملل تاثیرگذارتر باشد، تاثیرات سیاست دفاعی آن نیز بر محیط امنیتی بیشتر خواهد بود. لذا این پژوهش روند تدوین سیاست دفاعی با توجه به تغییرات موجود در شرایط محیط امنیت بین­الملل را در خصوص تاثیرگذارترین بازیگر بین ­المللی در سده گذشته و پیش­رو یعنی ایالات متحده آمریکا بررسی می­ کند. از نگاه مولف، پژوهش از دو جنبه اهمیت دارد. اول اینکه، نگاه اجمالی به مقوله جنگ و تغییر ماهیت آن به عنوان یکی از مهم ­ترین جنبه ­های ارتباط انسانی و دوم، شناخت سیاست دفاعی آمریکا به عنوان قدرت مداخله ­گر در مناطق کلیدی جهان از جمله خاورمیانه و مهم ­ترین تهید علیه جمهوری اسلامی ایران.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما