تماس با ما

کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

  آدرس کتابخانه تخصصی (مجموعه شهید باهنر) : تهران - خیابان شهید باهنر(نیاوران) - خیابان شهید آقایی - شماره 24

  صندوق پستی: 1844 / 19395

  تلفن تماس: 30 - 22802729

  تلفن تمدید مدت امانت کتاب: 22802735

  نمابر: 22802731

  پست الکترونیک: library.lpis@gmail.com