امروز جمعه  ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۶- ۱۱:۵۰ - مشاهده: ۲۲۳۷

شهریور 98

لیست کتاب های فارسی

 

 

1- ارتداد در ترازوی نقد: "نقد احکام و آثار دنیوی"/ محمد ترکمان.- تهران: کویر، ۱۳۹۷.

 

2- از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه‌گرا: تاملی بر مبانی و مولفه‌های شبه گفتمان اعتدال/ رضا سراج، محمدجواد اخوان؛ [برای] اندیشکده برهان.- تهران: دیدمان، ۱۳۹۵.

 

3- افیون روشنفکران/ رمون آرون؛ ترجمه پیروز ایزدی.- تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۷.

 

4- اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج فارس/ کریستین‌کوتز اولریکسن؛ ترجمه فریبرز ارغوانی‌پیرسلامی، جواد صالحی، مهدی کشاورز.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

5- بازاندیشی منطقه‌گرایی/ نویسنده فردریک سودربام؛ ترجمه بهاره سازمند و همکاران.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۷.

 

6- تحول سیاست خارجی آمریکا در آسیای شرقی در قرن بیست و یکم/ مولفان محمدرضا دهشیری، شایان جوزانی کهن، شاهین جوزانی کهن.- تهران: سرو اندیشه، ۱۳۹۸.

 

7- تکنوکراسی با طعم لیبرالیسم: مروری بر گفتمان و کارنامه تکنوکرات‌ها در جمهوری اسلامی ایران/ به قلم محمدجواد اخوان؛ [برای] اندیشکده برهان.- تهران: دیدمان، ۱۳۹۸.

 

8- توانمندی اجتماعی زنان/ معصومه چراغی.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۴].

 

9- جامعه آنارشیک: مطالعه‌ای در باب نظم در سیاست جهان/ نوشته هدلی بول؛ ترجمه فاطمه سلیمانی پورلک.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

10- جامعه‌شناسی توسعه زنان/ شهربانو چتری.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۶].

 

11- جایگاه اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران/ داود آقایی.- تهران: میزان، ۱۳۹۴.

 

12- جریان‌های فرهنگی ایران معاصر (۱۳۴۰- ۱۳۵۷)/ رضا بیگدلو.- تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶.

 

13- جنسیتی شدن معکوس شهر: (نقش دوم با ظاهری زنانه؛ اشتغال ویترینی زنان)/ اسداله نقدی، محبوبه روئین‌تن.- تهران: جامعه‌شناسان، [۱۳۹۷].

 

14- جنگ سرد/ کرول براین جونز؛ ترجمه بابک محقق.- تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۵.

 

15- دغدغه ایران: راه‌هایی به‌سوی آزادی، امنیت و توسعه پایدار/ محمد فاضلی.- تهران: کویر، ۱۳۹۸.

 

16- الزامات سیاست در عصر ملت - دولت/ احمد زیدآبادی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۷.

 

17- زیدیان علوی در طبرستان، دیلمستان، استرآباد و گرگان/ اسدالله معطوفی.- تهران: نگاه، ۱۳۹۶.

 

18- ژئواکونومی: امنیت انرژی و دیپلماسی انرژی: موقعیت ژئواکونومیک ایران و سیاست خارجی توسعه‌گرا/ مولف لقمان قنبری؛ با مقدمه بهاره سازمند.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۷.

 

19- سالهای زیمبابوه: خاطرات و مردم‌نگاری/ امیربهرام عرب‌احمدی.- تهران: نگارستان اندیشه، ۱۳۹۴.

 

20- سایه روشن حشد شعبی/ امیرحامد آزاد.- تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، ۱۳۹۵.

 

21- سیاست جامعه توده‌ای/ ویلیام کورن‌هاوزر؛ مترجمان سعید حاجی‌ناصری، قربان عباسی، حسینعلی یارخی.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۷.

 

22- سیاست خارجی، امنیت و توسعه؛ تجربه روسیه/ نویسنده مهدی شاپوری.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۸.

 

23- سیاست‌زدگی در سازمان‌های اطلاعاتی/ غلامرضا سالارکیا، مهدی میرمحمدی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۷.

 

24- شیخیه و بابیه در ایران/ مهدی نورمحمدی.- تهران: نگاه، ۱۳۹۰.

 

25- عبرت‌های برجام: تجارب و دستاوردهای یک نرمش قهرمانانه/ نویسنده [جمعی از پژوهشگران] اندیشکده برهان؛ [برای] اندیشکده برهان.- تهران: دیدمان، ۱۳۹۷.

 

26- فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی و سقوط حکومت پهلوی دوم/ مجید عباس‌زاده‌مرزبالی.- تهران: کویر، ۱۳۹۷.

 

27- گونه‌شناسی روشنفکران ایرانی/ نظام بهرامی‌کمیل.- تهران: کویر، ۱۳۹۳.

 

28- الگوی بومی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، مدلی برای قدرت‌سازی بازیگران منطقه‌ای/ مرتضی اسمعیلی.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

29- محور چین ـ پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا/ نویسنده اندرو اسمال؛ مترجم محمدحسین دهقانیان؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۹۶.

 

30- مشروعیت سیاسی کیفر/ محمد یکرنگی.- تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶.

 

31- مطالعات راهبردی آمایش سرزمین/ تالیف میترا کسایی، محمدرضا قادری.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۷.

 

32- معمای جذب داعش/ نویسندگان احمد زارعان، امیرحامد آزاد.- تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور، ۱۳۹۵.

 

33- معنای دین در زندگی روزمره: (انسان‌شناسی دین عامیانه)/ محسن زال.- تهران: کویر، ۱۳۹۸.

 

34- مناطق راهبردی جهان/ به اهتمام محمود یزدان فام، مهدی میرزاده‌کوهشاهی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۶.

 

35- نفوذ در پسابرجام/ مجتبی دولتی.- تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ۱۳۹۶.

 

36- وضعیت سیاسی شیعه در ایران قبل از صفویه/ حسن خوش‌چشم‌آرانی.- تهران: مخاطب، ۱۳۹۶.

 

37- هاشمی و انقلاب: (تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ)/ مسعود رضوی؛ با مقدمه‌هاشمی‌رفسنجانی.- تهران: اطلاعات، ۱۳۹۷.

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما