امروز جمعه  ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۱۳۹۷/۰۹/۲۸- ۱۴:۰۸ - مشاهده: ۱۴۹۷

آذر 97

مقاله های فارسی و لاتین

ردیف

عنوان - پدیدآور - مأخذ

1

فراز و فرود سیاست گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی/ رضا امیدی.- گفتگو. ۱۳۹۷، مهر؛ شماره ۷۷: ۳۹ - ۷.

2

سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ سیاست گذاری اجتماعی چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟/ محمود مسکوب.- گفتگو. ۱۳۹۷، مهر؛ شماره ۷۷: ۶۱ - ۴۱.

3

دولت رفاه و قدرت زنان/ هلگا ماریا هرنز.- گفتگو. ۱۳۹۷، مهر؛ شماره ۷۷: ۷۳ - ۶۳.

4

فراسوی عام گرایی و خاص گرایی: باز اندیشی نظریه رفاه معاصر/ نیک الیسون.- گفتگو. ۱۳۹۷، مهر؛ شماره ۷۷: ۱۰۴ - ۷۵.

5

تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران/ مجتبی ملکی شهریور.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۶۳ - ۳۰.

6

تحلیلی بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های دولتی ایران/ غلامرضا شمس مورکانی، زهرا معارفوند.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۸۵ - ۶۴.

7

بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه‌های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت)/ مریم جعفری مهرآبادی، مریم سجودی، فاطمه امامی.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۱۱۶ - ۸۶.

8

رویکردی بر علل نابرابری توسعه در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک بخش های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس/ احمد حجاریان، یوسف قنبری.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۱۳۳ - ۱۱۷.

9

بررسی و تحلیل نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختیاری)/ اصغر نوروزی، داوود مهدوی، خدابخش توکلی.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۱۵۹ - ۱۳۴.

10

بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلام/ کامران ندری، لیلا محرابی.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۱۸۱ - ۱۶۰.

11

تاثیر محرک های بخش بندی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده خشکبار مستقر در تهران/ داود کشتی، محمد کهندل.- راهبرد توسعه. ۱۳۹۷، تابستان؛ شماره ۵۴: ۱۹۸ - ۱۸۳.

12

توهم امنیت در بین کشورهای عربی خلیج فارس/ مصطفی کارآموزیان.- فصلنامه خلیج فارس و امنیت. ۱۳۹۷، تابستان؛ جلد ۱۹، شماره ۱۷۲: ۳۲ - ۵.

13

چین و اهمیت راهبردی خلیج فارس/ رضا مهرعطا.- فصلنامه خلیج فارس و امنیت. ۱۳۹۷، تابستان؛ جلد ۱۹، شماره ۱۷۲: ۴۶ - ۳۳.

14

رژیم عربستان: غرق در انبار سلاح های جهان/ علی اکبر، رستمی.- فصلنامه خلیج فارس و امنیت. ۱۳۹۷، تابستان؛ جلد ۱۹، شماره ۱۷۲: ۶۲ - ۴۷.

15

جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران/ فرزاد رستمی.- فصلنامه خلیج فارس و امنیت. ۱۳۹۷، تابستان؛ جلد ۱۹، شماره ۱۷۲: ۸۲ - ۶۳.

16

ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و ماموریت آن در غرب آسیا و خلیج فارس/ زرین دخت کاظمی.- فصلنامه خلیج فارس و امنیت. ۱۳۹۷، تابستان؛ جلد ۱۹، شماره ۱۷۲: ۱۰۴ - ۸۳.

17

استراتژی نگاه به شرق: موافقان و مخالفان رابطه با روسیه/ شعیب بهمن.- عصر اندیشه. ۱۳۹۷، آبان؛ جلد ۴، شماره ۱۸: ۶۷ - ۶۴.

18

منطقه گرایی اوراسیایی: راهکار جبران توازن در سیاست خارجی/ علیرضا نوری.- عصر اندیشه. ۱۳۹۷، آبان؛ جلد ۴، شماره ۱۸: ۷۰ - ۶۸.

19

ضرورت تفسیر ساختاری: ماجراجویی ترامپ در برجام و راه پیش روی ایران در سیاست بین الملل/ فرشید جعفری.- عصر اندیشه. ۱۳۹۷، آبان؛ جلد ۴، شماره ۱۸: ۷۳ - ۷۱.

20

شوالیه‌های پیر: تعامل آمریکا و روسیه دیگر حرف آخر را نمی زند/ محمود شوری.- عصر اندیشه. ۱۳۹۷، آبان؛ جلد ۴، شماره ۱۸: ۷۶ - ۷۴.

21

ایرانیت در دوران باستان: نظریه سرزمین مقدس ایرانشهر/ تورج دریایی.- بخارا. ۱۳۹۷، مرداد - شهریور؛ شماره ۱۲۵: ۱۰۸ - ۹۹.

22

بررسی سیاست تطبیقی ایالات متحده در خاورمیانه قبل و بعد از بهار عربی/ مهدی طوسی، آکو قادری.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۲۶ - ۷.

23

فرهنگ سیاسی الیت حاکم (با تاکید بر سه دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد)/ شهره شهسواری فرد.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۵۳ - ۲۷.

24

حمله ائتلاف رهبری عربستان به یمن در ترازوی دیوان کیفری بین المللی/ علی پزشکی، بهمن بهری خیاوی.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۶۶ - ۵۵.

25

همکاری‌های حقوقی - قضایی اعضای اکو (مطالعه موردی: ایران و ترکیه)/ علیرضا دلخوش.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۸۴ - ۶۷.

26

بررسی رای دیوان دائمی داوری فیمابین چین و فیلیپین در پرونده دریای چین جنوبی/ محمدحسین میرزاده.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۱۰۲ - ۸۵.

27

مطالعه حق برابری و تبعیض در نظام حقوقی ایران/ فرشید یوسفی راد.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۱۲۷ - ۱۰۳.

28

ارزیابی جایگاه ایران در مناسبات انتقال انرژی در قفقاز جنوبی/ علیرضا دادمان.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، شهریور؛ جلد ۳، شماره ۳۳: ۱۴۸ - ۱۲۹.

29

تحول پارادایمی در مفهوم امنیت زیست محیطی/ عبدالعلی قوام، معصومه مصطفوی.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۴: ۲۸ - ۷.

30

تاثیر مولفه‌های ارتباطات سیاسی - اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی بر سلامت سیاسی کشور/ رضا پریزاد، شهریار برقی.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۴: ۵۱ - ۲۹.

31

نقش ابزارهای فرهنگی در گسترش سیاست های بین المللی قدرت های بزرگ از ۱۱ سپتامبر تا کنون (مطالعه مقایسه ای: آمریکا و چین )/ فائزه مایلی، احمد شوهانی.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۴: ۸۵ - ۷۱.

32

راهبرد تهدیدات نرم دشمن و تاثیر آن بر استحاله فرهنگی (با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری)/ غفار زارعی، مسلم بامری.- پژوهش ملل. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۴: ۱۰۳ - ۸۷.

33

بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق/ حسن بادینی، سمیه عباسی.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۲۴ - ۳.

34

نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان/ حسین میرمحمدصادقی، علی رحمتی، مهدی نیازآبادی.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۴۶ - ۲۵.

35

ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی/ علی رضائی.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۷۰ - ۴۷.

36

گستره دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا/ ابوالحسن شاکری، میلاد طاهریان.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۹۰ - ۷۱.

37

حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ احمد حبیب نژاد، محمدصالح تسخیری.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۱۱۲ - ۹۱.

38

بیانیه امضایی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا/ الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۱۳۰ - ۱۱۳.

39

مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام ملی و تجارت بین الملل/ ابراهیم عبدی پورفرد، مونا استادی.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۱۵۴ - ۱۳۱.

40

رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالت متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه/ رضا مقصودی پاشاکی.- حقوق تطبیقی. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۱۴، شماره ۱۰۹: ۱۶۸ - ۱۵۵.

41

تروریسم تکفیری، پیش آمدی بدخیم/ رضا گرشاسبی.- نامه هویت. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۱: ۲۵ - ۲۱.

42

تحرکات گروهک های مسلح کرد در مرزهای غربی ایران/ گروه مطالعات ایران.- نامه هویت. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۱: ۳۱ - ۲۶.

43

سیاست دولت جدید پاکستان در مبارزه با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران/ گروه مطالعات ایران.- نامه هویت. ۱۳۹۷، مهر؛ جلد ۳، شماره ۳۱.

44

گردش نخبگان و امنیت ملی: بایسته‌های گذر از الگوهای تهدیدزا/ علیرضا رحیمی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۲۵ - ۱۹.

45

تاملی آسیب شناسانه در رفتار کنش گران سیاسی در بررسی و تصویب لوایح چهارگانه/ سعید صادقی جقه.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۳۲ - ۲۷.

46

بازتاب های بحران آب عراق بر تهدیدهای زیست محیطی استان خوزستان/ مراد کاویانی راد.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۳۹ - ۲۷.

47

اهمیت راهبردی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت/ مهدی اسدی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۴۶ - ۴۱.

48

تبعات اقتصادی تحریم ها و فرصت های راهبردی ایران/ نرگس کافی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۵۴ - ۴۷.

49

اعتراض و اعتصاب های صنفی: ملاحظات و راهکارها/ مسعود موسوی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۶۲ - ۵۵.

50

رویکرد چند جانبه گرایانه و دستاوردهای آن/ محمود یزدان فام.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۷۰ - ۶۳.

51

تحریم های جدید آمریکا در سایه دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری/ گروه حقوق و امنیت بین المللی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۷۷ - ۷۱.

52

ساز و کار ویژه مالی اروپا و تاثیر آن بر تحریم های آمریکا/ یاسر نورعلی وند.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۸۵ - ۷۹.

53

جنگ تجاری آمریکا و چین و تاثیر آن بر تحریم ها/ مهدی شاپوری.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۹۳ - ۸۷.

54

سرمایه گذاری عربستان در کریدور اقتصادی چین - پاکستان و تنگنای ژئوپلیتیک ایران/ طیبه واعظی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۰۱ - ۹۵.

55

سیاست خارجی رژیم صهیونیستی و الزامات راهبردی ایران/ وحیده احمدی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۱۰ - ۱۰۳.

56

تحولات سوریه پس از اجرایی شدن/ امین پرتو.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۱۸ - ۱۱۱.

57

انتخابات پارلمانی افغانستان: روندها و پیامدها/ گروه مطالعات بین الملل.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۲۳ - ۱۱۹.

58

تحولات نظامی در منطقه خاورمیانه/ حسین علایی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۳۱ - ۱۲۵.

59

برآمده از صحرا: استراتژی داعش برای جنگ طولانی مدت/ فاطمه میراحمدی.- دیده بان امنیت ملی. ۱۳۹۷، آبان؛ شماره ۷۹: ۱۳۹ - ۱۳۳.

60

نمایش اتحاد غربی در حمله موشکی به سوریه/ کیهان برزگر.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۱۰ - ۷.

61

واکاوی مولفه‌های اثرگذار بر سیاست خارجی مصر (۲۰۱۵ - ۱۹۴۸)/ الهام رسولی ثانی آبادی، حامد بیات مختاری.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۳۳ - ۱۱.

62

بررسی زمینه‌های ظهور بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه: براساس متغیرهای تسهیل کننده/ مهناز گودرزی، سعید حسن زاده.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۶۴ - ۳۵.

63

پیدایش و تطور روابط نظامی‌بین آمریکا و عربستان سعودی (۱۹۷۹ - ۱۹۴۳)/ کامران طارمی.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۹۰ - ۶۵.

64

دلایل واگرایی منافع در سیاست خارجی ایران و روسیه/ هرمز جعفری، سمانه آشوبی.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۱۱۵ - ۹۱.

65

تاثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداری سیاسی در افغانستان/ علی ستاری، مهدی قاسمی، محمد فلاح.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۱۴۶ - ۱۱۷.

66

واکاوی چالش های ژئو پلیتیکی کردستان عراق/ حجت مهکویی.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۱۶۴ - ۱۴۷.

67

جهانی شدن و تحول در ساخت اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه/ علی اشرف نظری، لقمان قنبری.- مطالعات خاورمیانه. ۱۳۹۷، بهار - تابستان؛ جلد ۲۵، شماره ۹۲ - ۹۱: ۱۸۸ - ۱۶۵.


NO.

TITLE - AUTHOR - SOURCE SERIALS

1

Realist World: The Players Change, but the Game Remains/Stephen Kotkin.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 10 - 15.

2

Liberal World: The Resilient Order/Daniel Deudney, G.John Ikenberry.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 16 - 24.

3

Tribal World: Group Identity Is All/Amy Chua.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 25 - 33.

4

Marxist World: What Did You Expect From Capitalism?/Robin Varghese.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 34 - 42.

5

Tech World: Welcome to the Digital Revolution/Kevin Drum.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 43 - 48.

6

Warming World: Why Climate Change Matters More Than Anything Else/Joshua Busby.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 49 - 55.

7

The Long Shadow of 9/11: How Counterterrorism Warps U.S Foreign Policy/Robert Malley, Jon Finer.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 58 - 69.

8

Nato"s Enemies Within: How Democratic Decline Could Destroy the Alliance/Celeste A. Wallander.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 70 - 81.

9

Russia as It Is: A Grand Strategy for Confronting Putin/Michael McFaul.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 82 - 91.

10

The Human Capital Gap: Getting Governments to Invest in People/Jim Yong Kim.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 92 - 101.

11

Reclaiming Global Leadership: The Right Way to Put America First/John Kasich.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 102 - 112.

12

Go Your Own Way: Why Rising Separatism Might Lead to More Conflict/Tanisha m. Fazal.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 113 - 123.

13

The Myth of the Liberal Order: From Historical Accident to Conventional Wisdom/Graham Allison.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 124 - 133.

14

Why Carbon Pricing Isn"t Working: Good Idea in Theory, Filing in Practice/Jeffrey Ball.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 134 - 146.

15

How the Safety Net Can Survive Trump: Social Democracy"s Staying Power/Lane Kenworthy.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 147 - 156.

16

Indonesia"s Forotten Bloodbath: Cold War Crime and Cover-Up/Gary J. Bass.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 158 - 163.

17

Making Some Noise for God: How to Understand Pope Francis/Maria Clara Bingemer.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 164 - 169.

18

Divide and Invest: Why the Marshall Plan Worked/Melvyn P. Leffler.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 170 - 175.

19

The People"s Authoritarian: How Russian Society Created Putin/Michael Kimmage.- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 176 - 182.

20

Did America Get China Wrong?: The Engagement Debate/Wang JiSi, J. Stapleton Roy, Aaron Friedberg, Patricia Kim, Joseph S. Nye, Jr..- Foreign Affairs. 2018, Jul./Aug.Vol.97, No.4: 183 - 195.

21

When China Rules the Web: Technology in Service of the State/Adam Segal.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 10 - 18.

22

Data to the People: India"s Inclusive Internet/Nandan Nilekani.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 19 - 26.

23

Regulate to Liberate: Can Europe Save the Internet?/Helen Dixon.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 28 - 32.

24

The Internet"s Lost Promise: And How America Can Restore It/Karen Kornbluh.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 33 - 38.

25

Battlefield Internet: A Plan for Securing Cyberspace/Miche"le Flournoy, Michael Sulmeyer.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 40 - 46.

26

A Big Choice for Big Tech: Share Data or Suffer the Consequences/Viktor Mayer-Schonberger, Thomas Ramge.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 48 - 54.

27

Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy/Francis Fukuyama.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 90 - 114.

28

The New Arab Order: Power and Violence in Today"s Middle East/Marc Lynch.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 116 - 126.

29

Three Cheers for Trum"s Foreign Policy: What the Establishment Misses/Randall Schweller.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 133 - 143.

30

The Unconstrained Presidency: Checks and Balances Eroded Long Before Trump/James Goldgeier, Elizabeth N. Saunders.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 144 - 156.

31

Can Mexico Be Saved?: The Peril and Promise of Lo"pez Obrador/Denise Dresser.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 157 - 168.

32

China"s Future Is South Korea"s Present: Why Liberalization Will nFollow Stagnation/Hahm Chaibong.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 177 - 185.

33

How We Got the Iran Deal: And Why We"ll Miss It/Wendy R. Sherman.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 186 - 197.

34

The Forgotten History of the Financial Crisis/Adam Tooze.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 199 - 210.

35

Brand New Left, Same Old Problems: What Populism Can and Can"t Achieve/Suzanne Berger.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 212 - 216.

36

Muslim Brothers: The Rivalry That Shaped Modern Egypt/Shadi Hamid.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 218 - 223.

37

Good Fences Make Good Politics: Immigration and the Future of the west/Eric Kaufmann.- Foreign Affairs. 2018, Sept./Oct.Vol.97, No.5: 224 - 231.

38

America Must Lead on Nuclear Energy to Maintain National Security/Laura S.H. Holgate, Sagatom Saha.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 7 - 25.

39

Abstinence or Tolerance: Managing Nuclear Ambitions in Saudi Arabia/Nicholas L. Miller, Tristan A. Volpe.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 27 - 46.

40

Is India Ready for the Indo-Pacific?/Harsh V. Pant, Abhijnan Rej.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 47 - 61.

41

The Hard Part: The Art of Sanctions Relief/Richard Nephew.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 63 - 77.

42

The New American Way of War: Special Operations Forces in the War on Terrorism/Daniel Byman, Ian A. Merritt.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 79 - 93.

43

Subduing al-Shabaab: The Somalia Model of Counterterrorism and Its Limits/Paul D. Williams.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 95 - 111.

44

Democracy"s Future: Riding the Hegemonic Wave/Seva Gunitsky.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 115 - 135.

45

Non- Western  Liberalism and the Resilience of the Liberal International Order/Paul D. Miller.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 137 - 153.

46

Countering China"s "United Front"/Bates Gill, Benjamin Schreer.- The Washington Quarterly. 2018, Summer; Vol.41, No.2: 155 - 170.

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما