امروز جمعه  ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۱- ۱۲:۱۴ - مشاهده: ۱۷۶۳

اسفند 97

لیست کتاب های فارسی

 

1- اخگر گداخته حکومت: تجربه دولت‌سازی شیعیان در عراق پساصدام/ علی‌طاهر الحمود؛ ترجمه حسین مرکبی.- اصفهان: آرما، ۱۳۹۷.

 

2- از خشونت تا دموکراسی: (مقدمه‌ای بر حل و فصل منازعات)/ نویسندگان لویس کریسبرگ، بروس دبلیو. دایتون؛ مترجم عسگر قهرمانپور بناب.- تهران: جوینده، ۱۳۹۷.

 

3- استراژی در عمل: راهنمایی برای عملگران به سوی تفکر استراتژیک/ جرج توستیگا؛ مترجمان وحید خاشعی، فائزه طارمی‌راد، منصوره شریعتی.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

 

4- اقتصاد ایران امروز: توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن/ حسین عظیمی؛ به کوشش خسرو نورمحمدی؛ پیشگفتار از عباس شاکری.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۶.

 

5- اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن/ محمدمهدی بهکیش.- تهران: نشر نی، ۱۳۸۰.

 

6- اقتصاد ایران در تنگنای توسعه/ حمید زمان‌زاده، صادق الحسینی؛ با مقدمه‌ی موسی غنی‌نژاد.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۲.

 

7- اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری/ فرشاد مومنی.- تهران: نقش و نگار، ۱۳۸۶.

 

8- اقتصاد سیاسی تطبیقی/ باری کلارک؛ مترجم عباس حاتمی.- تهران: کویر، ۱۳۸۹.

 

9- اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز/ فرشاد مومنی.- تهران: نقش و نگار، ۱۳۹۴.

 

10- ایدئولوژی، داو قدرت: روشنفکران و سیاست در ایران/ محمدتقی قزلسفلی.- تهران: انتشارات امید صبا، ۱۳۹۶.

 

11- آب و حقوق بشر: حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی/ نویسندگان سلمان م. ا. سلمان، شیوان مک‌اینرنی-لنکفورد؛ حسن اسدی‌زیدآبادی.- تهران: ناهید، ۱۳۹۴.

 

12- آینده علوم سیاسی/ [ویراستاران] گری کینگ، کای‌لهمان اشلوزمن، نورمن نای؛ ترجمه محسن عسکری‌جهقی.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۶.

 

13- بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲/ فخرالدین عظیمی؛ مترجمان عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، بیژن نوذری.- تهران: نشر قطره، ۱۳۹۷.

 

14- بررسی‌های جدید امنیت/ ویراسته پیتر برجس؛ ترجمه علیرضا طیب.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۶.

 

15- پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی/ کاووس سیدامامی.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۶.

 

16- تاریخ قشون قاجاریه/ داریوش شهبازی.- تهران: ماهریس، ۱۳۹۷.

 

17- تاریخ مختصر عدالت توزیعی/ ساموئل فلای‌شاکر؛ ترجمه‌ی مجید امینی.- تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۷.

 

18- تحریم‌های یکجانبه و حقوق بین‌الملل/ مولف کاظم غریب‌آبادی؛ با مقدمه قاسم زمانی.- تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، انتشارات، ۱۳۹۷.

 

19- تحلیل سیاسی (با تکیه بر شرایط و زمینه‌ها)/ ویراستاران رابرت ای. گودین و چارلز تیلی؛ مترجم رضا سیمبر؛ ویراستار علمی ارسلان قربانی‌شیخ‌نشین.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.

 

20- تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر/ عطاءالله مقدم‌فر.- تهران: آریابان، ۱۳۹۷.

 

21- جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید/ تالیف و ترجمه حسن حضرتی ... [و دیگران].- قم: لوگوس، ۱۳۹۷.

 

22- جغرافیای جمعیت ایران/ رحیم‌بردی آنامرادنژاد.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۷.

 

23- جنگ‌های ارزی: روایتی حیرت‌انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا/ جیمز ریکاردز؛ ترجمه حسین راهداری.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳.

 

24- جوانی در سیاست فقط یک کلمه است: مطالعه مناسبات سیاستمداران پیر و جوان از مشروطه تا دهه چهل شمسی/ حمیدرضا جلائی‌پور، شیرین کریمی.- تهران: کویر، ۱۳۹۶.

 

25- جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران/ نوشته حسین عبداللهی.- تهران: ثالث، ۱۳۹۷.

 

26- جهانی‌سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی/ تونی اسمیت؛ برگردان فروغ اسدپور.- تهران: پژواک، ۱۳۹۱.

 

27- حاکمان جهان کیستند؟/ نوام چامسکی؛ ترجمه رضا قشلاقی.- تهران: دیبایه، ۱۳۹۶.

 

28- داستان توسعه در ایران/ گروه مهندسی خرد.- تهران: لوح فکر، ۱۳۹۷ -.

 

29- درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی/ گئورگ زیمل؛ ترجمه شهناز مسمی‌پرست.- تهران: ثالث، ۱۳۹۲.

 

30- دموکراسی بدون دموکرات‌ها؟: سیاست داخلی جمهوری وایمار.- تهران: ثالث، ۱۳۹۵.

 

31- دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی: سیاست‌های نفت در ایران و اندونزی/ بنیامین اسمیت؛ ترجمه علی طیبی.- تهران: شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۷.

 

32- دولت پنهان: (افول قانون اساسی و صعود دولت سایه)/ مایک لافگرن؛ مترجم وحید فراهانی‌راد.- تهران: کویر، ۱۳۹۷.

 

33- دولت و جنبش‌های اسلامی معاصر: اسلام و دموکراسی پس از بهار عربی/ نویسندگان جان ال. اسپوزیتو، تامارا سان، جان ا. وال؛ مترجمان علیرضا سمیعی‌اصفهانی، محمد حاجی‌پور.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۵.

 

34- دولت‌های شکننده: جامعه‌شناسی جنگ و منازعه در دنیای مدرن/ لوتار بروک ... [و دیگران]؛ ترجمه احمد رشیدی.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۴.

 

35- دیپلماسی عمومی؛ سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی/ گردآوری و ترجمه حسن بشیر.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴.

 

36- دیروز و امروز یک ملت: واکاوی تحولات ترکیه از ۱۹۸۹ تا امروز/ کرم اکتم؛ مترجمان احمد موثقی و شیوا علی‌زاده.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۵.

 

37- رمانتیسیزم سیاسی/ کارل اشمیت؛ ترجمه به انگلیسی گای اوکز؛ ترجمه به فارسی سهیل صفاری.- تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۳.

 

38- روابط ایران و آمریکا از ۱۹۴۲ - ۱۹۶۰/ گوهر اسکندریان؛ ترجمه گارون سرکیسیان.- تهران: ثالث، ۱۳۹۷.

 

39- روش‌های پژوهش در روابط بین‌الملل/ نوشته کریستوفر لمونت؛ ترجمه علیرضا ثمودی‌پیله‌رود.- قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۶.

 

40- ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی/ نویسندگان دارون عجم‌اوغلو، جیمز رابینسن؛ مترجمان جعفر خیرخواهان، علی سرزعیم.- تهران: کویر، ۱۳۹۰.

 

41- زبان سیاست/ ایدریئن بیرد؛ ترجمه محمدرضا اصلانی.- تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۷.

 

42- شهر و جنسیت/ هلن جاروس، پاولا کانتور، جاناتان کلاک؛ مترجم  محمود شارع‌پور.- تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۷.

 

43- صدایی که شنیده نشد: نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی و توسعه‌ی نامتوازن در ایران: گزارشی از یافته‌های طرح "آینده نگری"/ علی اسدی، مجید تهرانیان؛ به کوشش عباس عبدی، محسن گودرزی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۵.

 

44- صلح کردند که جنگ بماند/ دیوید فرامکین؛ مترجمان داود حیدری، مفید علیزاده.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

 

45- طبقه متوسط و فرهنگ: مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران/ عطاءالله مقدم‌فر.- تهران: آریابان، ۱۳۹۷.

 

46- علل پیدایش و بقای کشور ایران/ محمدرضا حافظنیا، ابوالفضل کاوندی‌کاتب.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۶.

 

47- فاشیسم و کاپیتالیسم: نظریه‌هایی درباره خاستگاه‌ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم.../ ویراستار [صحیح: نویسنده] ولفگانگ آبندرت؛ ترجمه مهدی تدینی.- تهران: ثالث، ۱۳۹۴.

 

48- فدرالیسم: چالش چند قومی/ تالیف [صحیح: ویراستار] گراهام اسمیت؛ ترجمه عبداله رمضان‌زاده.- تهران: میزان؛ فرهنگ‌شناسی، ۱۳۹۴.

 

49- قدرت و دانش در ایران: دوره اسلامی/ شجاع احمدوند.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۵.

 

50- گریگور یقیکیان، گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران ۱۳۲۷-۱۲۸۹: گزیده ای از مقاله‌ها و نوشته‌ها/ محمدحسین خسروپناه.- تهران: شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۵.

 

51- گزارش وضعیت اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیدگان اجتماعی: (۱۳۸۲-۱۳۹۶) مجموعه مقالات/ ویراستار علمی و مدیر طرح سعید معیدفر.- تهران: آگاه، ۱۳۹۷.

 

52- گفتمان، هویت و مشروعیت: خود و دیگری در بازنمایی‌های برنامه هسته‌ای ایران/ مجید خسروی‌نیک؛ ترجمه نیلوفر آقا ابراهیمی.- [قم]: لوگوس، ۱۳۹۷.

 

53- ما باختیم: وب نوشته‌ها (۱۳۸۳-۱۳۸۴)/ محمدعلی ابطحی.- تهران: نشر روزگار، ۱۳۹۶.

 

54- مبانی اقتصاد سیاسی/ پ. نیکی‌تین؛ ترجمه ناصر زرافشان.- تهران: آگاه، ۱۳۸۷.

 

55- مبانی سیاست/ استیون دی. تنسی و نایجل جکسون؛ ترجمه جعفر  محسنی‌دره‌بیدی.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۲.

 

56- محورهای اساسی در نظام‌های اقتصادی/ یداله دادگر.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۵.

 

57- مسئله‌ی وظیفه‌ی سیاسی: نقدی بر نظریه‌ی لیبرالی وظیفه‌ی سیاسی/ کرول پیتمن؛ ترجمه‌ی محمود راسخ‌افشار.- تهران: پژواک، ۱۳۹۱.

 

58- مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن/ احمد سیف.- تهران: آگاه، ۱۳۹۷.

 

59- مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل محیط زیست/ تیمو کویوروا؛ ترجمه و تحقیق [صحیح: ترجمه] سبحان طیبی، مهناز ضرابی؛ با دیباچه فرهاد دبیری.- تهران: میزان، ۱۳۹۴.

 

60- نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی/ تالیف مهدی علیزاده‌موسوی.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۴.

 

61- نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی/ رزمری تانگ؛ ترجمه منیژه نجم‌عراقی.- تهران: نشر نی، ۱۳۸۷.

 

62- هنر پیش‌بینی: گفتاری درباره توانایی آینده‌نگری با روش‌های علمی/ فیلیپ تتلاک، دن گاردنر؛ ترجمه محمدحسن جعفری‌سهامیه.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما