امروز جمعه  ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۱۳۹۸/۰۲/۰۱- ۱۲:۱۶ - مشاهده: ۱۷۶۰

اردیبهشت 98

لیست کتاب های فارسی

 

1- ابرتروریسم: گسترش تروریسم در قرن بیست و یکم/ محمدجواد امیدوارنیا.- تهران: جهان کتاب، ۱۳۹۷.

2- اتحادیه اروپا: "سیاست‌ها و روندها"/ مولف جان مک‌کورمیک؛ مترجمان مهدی ذوالفقاری، محمدمهدی احمدی معین.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.

 3- افراطی‌گری و خاورمیانه/ مولف رضا فضلعلی.- تهران: [رضا فضلعلی]، ۱۳۹۶.

 4- اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی/ محمود سریع‌القلم.- تهران: نشر گاندی، ۱۳۹۷.

 5- اقتصاد انرژی/ مولف پائول استیونس؛ مترجمین علی طاهری‌فرد، جعفر حسینی، جلال دهنوی.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.

6- اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ: (مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها)/ حسین عظیمی( آرانی)؛ به کوشش خسرو نورمحمدی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۱.

7- اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها (خلاصه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران)/ نویسندگان [و گردآورنده] مسعود نیلی ... [و دیگران].- تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۶.

8- اقتصاد بین‌الملل (تئوری و سیاست)/ پل آر. کروگمن، موریس اوبیسفیلد؛ ترجمه حسین صمصامی.- ویراست ۲.- [تهران]: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۹۴ -.

 9- اقتصاد سیاسی فناوری اطلاعات/ محمدعلی شیرخانی، بیژن پیروز.- تهران: نشر پیرامون، ۱۳۹۷.

10- اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند/ عباس مصلی‌نژاد.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۴.

 11- امنیت انرژی/ عباس ملکی.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۶.

 12- انسانی شدن حقوق بین‌الملل: با تاکید بر نظریه مسئولیت حمایت/ یوسف فرزانه.- تهران: میزان، ۱۳۹۴.

 13- انگلستان و روسیه در ایران ۱۹۲۲ - ۱۹۱۹: جلوه‌هائی از سلطه آنها و تلاش برای رهایی از آن از جمله استمداد از جامعه ملل/ مصطفی دبیری.- تهران: سخن، ۱۳۸۶.

 14- ایران و سازمان سیا: بازنگری در سقوط دولت مصدق/ داریوش بایندر؛ ترجمه بهمن سراحیان.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۴.

15- آخر زمان: پایان جهان غرب/ میشل مفه‌زولی؛ ترجمه مرتضی کتبی.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۶.

 16- آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی در ایران: (برنامه‌های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)/ عباس مصلی‌نژاد.- تهران: اختران، ۱۳۹۶.

17- آموزش سیاسی/ گردآوری و تدوین جواد قربانی، بهزاد رون.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳.

 18- برآمدن پول: تاریخ مالی جهان/ نیل فرگوسن؛ مترجمان  شهلا طهماسبی، احمد محمدی.- تهران: اختران، ۱۳۹۶.

19- به سوی کنوانسیون سایبری: جریان‌شناسی هنجارها و پایش روندها/ نصرالله سلطانی.- تهران: [وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح]، انتشارات سپند قلم، ۱۳۹۶ -.

 20- تاریخ استعماری آلمان/ ویلفرید وستفال؛ ترجمه علی رحمانی(تیرداد)، مرضیه ذاکری.- تهران: علی رحمانی، ۱۳۹۵.

 21- تاریخ فلسفه‌ی راتلج/ ویراستار سی. سی. تایلور؛ ترجمه‌ی حسن مرتضوی.- تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۰ -.

 22- تحلیل گفتمانی تاریخ: گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران/ فاطمه رستمی.- قم: لوگوس، ۱۳۹۷.

23- تحول مطالعات امنیت بین‌الملل/ باری بوزان، لنه‌هانسن؛ ترجمه حیدرعلی بلوجی.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۷.

 24- تحول مفهوم سوژه در شناخت‌شناسی فمینیستی و نتایج سیاسی آن/ سحر صنیعی.- تهران: البرز فردانش، ۱۳۹۷.

25- تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی/ فرامرز رفیع‌پور.- تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵.

26- تلاش: انرژی، امنیت و بهینه‌سازی جهان امروزی/ اثر دانیل یرگین؛ مترجم مهرداد صمیمی.- تهران: اقتصاد فردا، ۱۳۹۶.

 27- جامعه‌شناسی مردم‌مدار در کارزار عمل/ مایکل بوراووی ... [و دیگران]؛ ترجمه بهرنگ صدیقی، روح‌الله گلمرادی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۷.

 28- جایگاه حق توسعه از منظر حقوق بشر بین‌المللی/ تالیف محسن قانعی.- تهران: نگاه بینه، ۱۳۹۷.

29- جمهوری‌خواهی در ایران: (مباحث نظری و تاریخی)/ محسن مدیرشانه‌چی، حسین شریعتی.- تهران: کویر، ۱۳۹۶.

 30- جهان پیش‌رو: مناظره در باره جهان پس از امریکا/ ویراستاران شان کلارک و سابرینا هوک؛ ترجمه علیرضا طیب.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۳.

31- چائوشسکو: ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ/ ادوارد بئر؛ با مقدمه‌ای از ریشارد کاپوشچینسکی؛ ترجمه بیژن اشتری.- تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۷.

 32- چرا مردم از امریکا متنفر هستند؟/ نوشته ضیاءالدین سردار، مریل‌وین دیویس؛ ترجمه موسسه خط ممتد اندیشه.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۹۰.

 33- حق سلامت انسان در حقوق بین‌الملل بشر/ تالیف علی مرادی.- تهران: انتشارات قانون‌یار، ۱۳۹۵.

 34- حقوق بشر و امپراتوری: فلسفه سیاسی جهان‌وطن‌گرایی/ کوستاس دوزیناس؛ ترجمه علی صابری‌تولائی.- تهران: ترجمان علوم انسانی، ۱۳۹۶.

 35- حقوق بین‌الملل دریاها/ لویی بی. سون ... [ودیگران]؛ مترجم محمد حبیبی‌مجنده.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۰.

36- حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه/ تالیف حمید مسعودی‌کوشک؛ با نظارت و دیباچه پوریا عسکری.- تهران: گنج دانش، ۱۳۹۶.

 37- حمایت بشردوستانه از زنان در مخاصمات مسلحانه به همراه اسناد بین‌المللی/ تالیف ایمان ژیان‌پور، علی کمیلی‌پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۷.

 38- درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی خاورمیانه/ خلیل‌اله سردارنیا.- تهران: میزان، ۱۳۹۲.

 39- دریای خزر؛ سیاست، انرژی و امنیت/ ویراستار انگلیسی شیرین آکینر؛ ترجمه و تحقیق مرتضی نجفی‌اسفاد..- تهران: خرسندی، ۱۳۹۳.

 40- دیالکتیک ایرانی: تاریخ تحلیلی روابط خارجی ایران در خاورمیانه/ نویسنده محمد هوشی‌سادات.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۶.

 41- دیپلماسی  تجاری: از اهداف تا ابزارها/ وحید بزرگی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۶.

 42- دین و نوسازی: بررسی تطبیقی نسبت میان دین و مدرنیزاسیون در ایران و مالزی/ نویسنده نسیم نعمتی‌زاده؛ با مقدمه و زیر نظر حسن محدثی گیلوائی.- تهران: نقد فرهنگ، ۱۳۹۷.

43- روانشناسی در سیاست/ محمدحسن فاطمی‌راد، لیلا صابری‌فرد؛ [برای] مرکز رصد روانشناسی اسلامی.- تهران: وانیا، ۱۳۹۶ -.

44- رویای شیفتگان: چگونگی تحولات سیاسی ـ اجتماعی در جهان معاصر/ احسان نراقی.- تهران: ثالث، ۱۳۹۵.

45- ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران/ مولف نبی‌الله رشنو؛  با گفتاری از محمدرضا حافظنیا.- تهران: آوای دانش‌گستر، ۱۳۹۴.

 46- ژئوپلیتیک‌های جهانی نفت/ فیلیپ سبی‌لوپس؛ ترجمه و تحقیق حامد رضیئی.- تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۹۵.

47- سکوهای نفتی: حمله ایالات‌متحده به سکوهای نفتی در ترازوی دیوان بین‌المللی دادگستری (به انضمام ترجمه آراء دیوان)/ صابر نیاورانی.- تهران: خرسندی، ۱۳۹۵.

 48- سوسیالیسم: درآمدی کوتاه/ مایکل نیومن؛ ترجمه‌ی حمیدرضا مصیبی.- تهران: آگه، ۱۳۹۷.

49- سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران/ عباس مصلی‌نژاد.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۲.

 50- طبیعت بحرانی و جامعه‌ی در معرض تهدید: (میراث جامعه‌شناسی الریش بک)/ سامان یوسفوند، زینب مرادی‌نژاد.- تهران: گل‌آذین، ۱۳۹۷.

 51- عقلانیت سیاسی در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس/ حسن مجیدی.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴.

 52- فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی/ ترجمه و تالیف پرویز بابایی.- تهران: نگاه، ۱۳۹۱.

 53- گزیده عکس‌های تاریخی دوره قاجار موجود در آرشیو اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه/ گروه اجرایی و پژوهشی طرح: کاظم شریف کاظمی، نسرین ترابی؛ زیر نظر مرتضی دامن‌پاک جامی؛ با مقدمه داریوش رحمانیان.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ۱۳۹۶.

 54- مجازات/ تام بروکس؛ ترجمه محمدعلی کاظم‌نظری.- تهران: میزان، ۱۳۹۵.

55- مجموع مطالعاتی در حوزه‌های حقوق و روابط بین‌الملل با تکیه بر چالش‌های روز بین‌المللی/ آرمان محمودیان؛ با نظارت دائرةالمعارف ایران‌شناسی؛ با مقدمه حسن امین.- تهران: بهنامی، ۱۳۹۲.

56- محرمانه‌های اقتصاد ایران/ تحقیق و تدوین مهدی مهرپور، میثم مهرپور.- تهران: نور علم، ۱۳۹۵ -.

57- مذاکرات ایران و آمریکا: اسناد سیاسی سفارت آمریکا در تهران (از دی ۱۳۳۱ تا دی ۱۳۳۲)/ سرویراستار جان پی. گلنون؛ ویراستاران کارل ان. ریتر، چارلز اس. سامپسون؛ ترجمه محمد آقاجری؛ ویرایش و مقدمه رضا مختاری‌اصفهانی.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۷.

58- مسئولیت بین‌المللی نقض تعهدات زیست‌محیطی/ مولف علیرضا آرش‌پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۲.

 59- مقدمه‌ای بر اصول و مفاهیم کلی حقوق بین‌المللی کیفری/ مولف علیرضا میلانی.- تهران: بهنامی، ۱۳۹۵.

60- مولفه‌های قدرت ملی در عصر جهانی شدن (فرا صنعتی) مورد ایران/ نگارندگان حیدر لطفی ... [و دیگران]؛ به سفارش مرکز بین‌المللی رشد قشم.- تهران: آریاداد، ۱۳۹۵.

 61- مونتسکیو و روسو: پیشگامان جامعه‌شناسی/ نویسنده امیل دورکیم؛ مترجمان یونس اکبری، مسعود زمانی‌مقدم.- تهران: نشر تیسا، ۱۳۹۷.

62-  نبرد تفسیرها و غنی‌سازی اورانیوم در ایران: واکاوی تفسیرهایی که به برجام انجامید/ فرشاد کاشانی؛ با مقدمه‌هانس بلیکس.- تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۷.

63- نظریه‌های روابط بین‌الملل/ نویسندگان اسکات برچیل ... [و دیگران]؛ ترجمه حمیرا مشیرزاده، روح‌الله طالبی‌آرانی.- تهران: میزان، ۱۳۹۱.

 64- نظریه‌ی اصول حقوقی/ اومبرتو آویلا؛ ترجمه علی شجاعی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده[مرکز]تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۷.

 65- نقض قرارداد در حقوق بین‌الملل/ مولف الهام نژادبخش.- تهران: هزار رنگ، ۱۳۹۵.

 66- نهادگرایی و جهانی‌شدن/ تالیف عباس مصلی‌نژاد.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ۱۳۹۳.

 67- یک روایت غیرسیاسی از یک اتفاق سیاسی: انتخابات ۹۶/ معین فرخی.- تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۷.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما