امروز جمعه  ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۱/۰۷/۳۰- ۱۴:۲۸ - مشاهده: ۹۶۰

مهر 1401

لیست کتاب های فارسی

 

1- پایان نظم جهانی آمریکایی/ تالیف آمیتا آچاریا؛ ترجمه عبدالمجید سیفی؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

2- پگاهی در نیمه شب: برآمدن جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران/ علی برزگر.- تهران: فرهنگ صبا، ۱۴۰۰ -.

 

3- جمهوری آذربایجان/ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات.

 

4- حقوق تحریم/ تالیف ریچارد گوردون، میشل اسمیت، تام کورنل؛ ترجمه سعید باغبان‌کندری؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امورخارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۴۰۰.

 

5- حقوق دیپلماتیک در تئوری و در عمل/ تالیف علیرضا دیهیم؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امورخارجه].- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات،، ۱۳۹۹ -.

 

6- خاطرات نیمه تمام: مصاحبه‌های انجام شده با جناب آقای حسین شیخ‌الاسلام/ [مصاحبه شونده] حسین شیخ‌الاسلام؛ با مقدمه محمدجواد ظریف؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

7- ساحل عاج/ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

8- سازمان همکاری شانگهای/ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

9- سنگال/ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

10- فرانسه/ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امور خارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.

 

11- لک و لکستان: اسنادی برای درک تنوع هویتی/ داود داودی.- تهران: آرون، ۱۳۹۹.

 

12- ماموریت من در بغداد: روزشمار خاطرات/ پرویز افشاری.- تهران: کویر، ۱۴۰۱.

 

13- محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران و نظم منطقه‌ای/ نویسنده مهدی شاپوری.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۴۰۱.

 

14- مقدمه‌ای بر  اصطلاح‌نامه نسخه‌شناسی در ایران/ مولف الهه روحی‌دل.- تهران: انتشارات شلاک، ۱۴۰۱.

 

15- میهن یگانه و یکتاست: شرح حال ایرانیان سمرقند/ فاطمه علی‌آوا، سعدالله شریف‌اف؛ مترجم شاکرجان عالم‌اف؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امورخارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۴۰۰.

 

16- نقش اخلاق در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا: روسای جمهور و سیاست خارجی از روزولت تا ترامپ/ تالیف جوزف اس. نای؛ ترجمه کیهان برزگر، مریم پاشنگ؛ با مقدمه تحلیلی محمدکاظم سجادپور؛ [به سفارش] مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی [وزارت امورخارجه].- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۹.


متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما