امروز چهارشنبه  ۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۲/۰۵/۲۴- ۱۳:۲۲ - مشاهده: ۹۱۵

بهمن 1401

لیست کتاب های فارسی

1- آرایش نهادی و چینش کابینه در زیست سیاسی دموکراتیک/ نویسنده: وحید ذوالفقاری.- تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۱.

2- بحران انرژی جدید؛ اقلیم، اقتصاد و جغرافیای سیاسی/ گردآوری، تالیف و ترجمه: شهزاد برومندجزی.- تهران: آماره، ۱۴۰۱.

3- تقابل و نظم: سیاست امنیتی آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی/ نویسنده: قاسم اصولی‌اودلو/ ؛ به سفارش مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی..- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۴۰۱.

          4- خاستگاه‌های سرمایه‌داری غیر لیبرال (مقایسه آلمان و ژاپن)/ ویراستاران: ولفگانگ استریک، کوزو یامامورا؛ مترجم: زهرا عبدالمحمدی؛ با مقدمه فرشاد مومنی.- تهران: موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد، نهادگرا، ۱۴۰۱.

5- سوژه انقلابی در اندیشه پسامارکسیستی/ نویسنده: الیور هریسون؛ مترجم: پریسا شکورزاده.- تهران: نشر نی، ۱۴۰۱.

6- شیعه در آفریقا/ نویسنده: سیداحمد سیدمرادی.- قم: موسسه بوستان کتاب[(مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)]، ۱۳۹۹.

7- فلسفه سیاسی آدام اسمیت: تجربه‌گرایی و اندیشه‌پردازی: نقطه عطف و آغازی بر توسعه اقتصادی در جهان/ نویسنده: گری اسمیت؛ تالیف و ترجمه: محمود متوسلی، محبوبه وهابی‌ابیانه، فرزانه بیات‌ترک.- تهران: موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد، نهادگرا، ۱۴۰۱.

8- همپایی اقتصادی و جهش فناورانه: مسیر توسعه و ثبات اقتصادی در کره‌جنوبی/ گردآورنده: کئون لی؛ مترجمان: مصطفی صفدری‌رنجبر، حسین رحمن‌نیا، محمد نثاری.- تهران: موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد، نهادگرا، ۱۴۰۱.


متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما