شرایط عضویت

شرایط و مدارک لازم جهت عضویت کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه »

 

 

شرایط عضویت

1- محققان، اساتید،دانشجویان رشته های علوم انسانی (حقوق- علوم سیاسی- روابط بین الملل - مطالعات منطقه ای - دیپلماسی و سازمانهای بین المللی - علوم اجتماعی- جامعه شناسی - فلسفه - تاریخ- جغرافیا- زبانهای خارجی- علوم ارتباطات- علوم نظامی و استراتژیک- رسانه و خبرنگاری- کتابداری- مدیریت- اقتصاد- استراتژیک- مطالعات فرهنگی و اجتماعی - فقه و الهیات- ایرانشناسی- مردم شناسی- جهانگردی - ادبیات ایران و جهان)

تبصره: مدت اعتبار عضویت کتابخانه یک سال و اعضاء می باید در موعد مقرر نسبت به تمدید عضویت خود اقدام کنند. 


2- در هر نوبت حداکثر 3 مجلد کتاب به مدت 14 روز امانت داده می شود که در موعد مقرر می باید عودت داده شوند تا مشمول پرداخت جریمه (2000 ریال به ازای هر کتاب در هر روز) نگردند. کتابهای امانت گرفته شده تا 2 دوره 14 روزه دیگر قابل تمدید است، مشروط بر آن که توسط دیگر اعضاء رزرو نشده باشند. 

 

مدارک لازم جهت عضویت 

  - تکمیل فرم معرفی نامه از محل تحصیل یا محل کار (فرم های مزبور در پایین همین صفحه قابل دانلود است)

  - یک قطعه عکس 4×3

  - اصل و تصویر کارت ملی

  - تکمیل فرم مشخصات فردی (دریافت از میز امانت) 

  - اصل و کپی کارت دانشجویی یا دانشنامه فارغ التحصیلی به همراه مبلغ 300000 ریال

 

مبلغ حق عضویت می باید از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در کتابخانه تخصصی به حساب شبا بانک مرکزی به نام خزانه داری کل واریز گردد.

 

 

- معرفی نامه 

فرم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

فرم محل کار

فرم اعضای رسمی وزارت امور خارجه