امروز سه شنبه  ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶- ۱۲:۲۳ - مشاهده: ۶۴۸

The future is Asian; Commerce, Conflict and Culture in the 21st century

Parag Khanna

کتاب آینده آسیایی است؛ تجارت، مناقشه و فرهنگ در قرن بیست و یکم، تالیف پاراگ خانا، نویسنده آمریکایی هندی تبار است. به اعتقاد وی آمریکا در آینده آسیا جایی ندارد، آینده جهان به منطقه آسیا گره خورده است و جنگ تجاری آمریکا و چین موجب تسریع روند همگرایی اقتصادهای آسیا و تضعیف نقش آمریکا در این منطقه می‌شود. در واقع، آمریکا تصور می‌کند چین را سرکوب و محدود خواهد کرد، اما در واقع، آمریکا محکوم به شکست است. نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین، تسریع روند آسیایی سازی آسیا، وابستگی بیشتر متقابل اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیایی و بازگشت به سیستم چندقطبی است که در آن هیچ کشوری به تنهایی بر منطقه مسلط نمی‌باشد.

طبق نظر نویسنده، اگر قرن نوزدهم اروپایی شدن جهان را نشان داد و قرن بیستم آمریکایی شدن آن بود، قرن بیست و یکم ناظر بر تحقق روند آسیایی شدن در جهان خواهد بود. قرن آسیا بزرگتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کنیم. سیستم جدید آسیایی بسیار فراتر از چین بوده و یک نظام چند تمدنی است که عربستان سعودی را به ژاپن، روسیه را به استرالیا و ترکیه را به اندونزی مرتبط می‌کند، به طوری که  پنج میلیارد انسان را از طریق تجارت، امور مالی ، زیرساخت ها و شبکه‌های دیپلماتیک با هم پیوند می دهد. آسیا به سرعت در حال بازگشت به الگوی قرنها تجارت، درگیری و تبادل فرهنگی است که مدتها قبل از استعمار اروپا و تسلط آمریکا بر آن منطقه رونق داشته است. آسیایی‌ها آینده خود را تعیین می‌کنند و همانطور که  کل منافع خود را در سرتاسر جهان مطالبه می‌کنند، دیگر مناطق جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این اثر موضوعاتی همچون، تاریخ جهان: منظره آسیایی؛ درس تاریخ آسیا - برای آسیا و جهان؛  بازگشت آسیا؛ آسیایی‌ها در آمریکا و آمریکایی‌ها در آسیا؛ چرا اروپا عاشق آسیا است اما نه (هنوز) آسیایی‌ها و دیگر موارد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما