امروز شنبه  ۱ آبان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۲- ۱۳:۰۵ - مشاهده: ۷۱۶

هویت: تقاضای منزلت و سیاست‌های خشم

فرانسیس فوکویاما/ امید فشندی

لیبرال‌ها همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که هویت مسأله مهمی در سیاست نیست، بلکه مسأله اصلی سیاست همانا رفاه و بهروزی شهروندان و به طور مشخص رفاه اقتصادی آنها است. این کتاب سعی دارد با توجه به این رویکرد مساله هویت را بررسی کند.

نویسنده در این کتاب اظهار می دارد، انتخاب دونالد ترامپ در امریکا و رأی مردم بریتانیا به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا انگیزه اصلی اش در نوشتن این اثر بوده است. همچنین وی در این کتاب آورده است که از هویت به معنای خاصی استفاده کرده است که با ما کمک می‌کند تا درک کنیم چرا برای سیاست معاصر بسیار مهم است. هویت در درجه اول از تمایز میان خود درونی با قوانین و مقررات اجتماعی در دنیای بیرونی ایجاد می‌شود که به اندازه کافی ارزش و منزلت خود درونی را به رسمیت نمی‌شناسد. افراد در طول تاریخ بشر خود را با جوامعشان هماهنگ کرده اند، اما تنها در دوران مدرن، دیدگاهی به وجود آمده است که در آن، اعتبار خود درونی ذاتاً ارزشمند است و در یک ارزیابی اولیه، نظامات جامعه بیرونی نادرست و غیرمنصفانه است. این شخصیت درونی ما نیست که باید با قوانین جامعه مطابقت داشته باشد، بلکه جامعه است که باید تغییر کند. شخصیت درونی، پایه و اساس هویت و منزلت انسانی است، اما ماهیت این منزلت متغیر و در طول زمان تغییر کرده است. در بسیاری از فرهنگ های پیشین این شان و منزلت تنها به تعداد معدودی از افراد جامعه اختصاص داشت و در جوامع دیگر، شان و شرافت صفتی برای همه انسان‌ها بوده است.  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما