امروز شنبه  ۱ آبان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۰- ۱۱:۳۸ - مشاهده: ۵۲۹

جایگاه و عملکرد گروه‌های ذی نفوذ در ایران و آمریکا

رضا رادمان

کتاب حاضر با موضوع گروه‌های فشار و اعمال نفوذ سیاسی تألیف گردیده و مشتمل بر چهار فصل و بخش نتیجه‌گیری است. مسئله این کتاب بررسی نقش گروه‌های ذی‌نفوذ در دو جامعه ایران و آمریکا است. البته ایران بر‌اساس حاکمیت الهی مردمی و آمریکا بر اساس حاکمیت مردمی می‌باشد و نیز مؤلفه‌هایی مانند افکار عمومی، احزاب و قوای حاکمه در دو جامعه متفاوت می­باشد و لذا ارتباط این مؤلفه‌ها با گروه‌های ذی‌نفوذ و تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ بر جامعه و حاکمان در دو کشور یکسان نمی‌باشد. در این کتاب مؤلف به دنبال این است که با تعیین و مشخص کردن نمونه گروه‌های ذی‌نفوذ تأثیرگذار در دو جامعه ایران و آمریکا به نقشی که آن‌ها می‌توانند در دو کشور داشته باشند، بپردازد و همچنین در پی پاسخ به این سؤال است که در یک هم­سنجی، تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ در دو جامعه ایران و آمریکا در دوران معاصر، بر تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی، چگونه قابل تبیین و تحلیل می‌باشد. در فصل اول به بررسی مبانی گروه‌های ذی‌نفوذ می‌پردازد؛ چرا که برای تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ در جامعه می‌بایست این گروه‌ها را شناخت و آن‌ها را در ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در فصل دوم نیز به بررسی گروه‌های ذی‌نفوذ در جامعه ایران پرداخته شده است؛ چرا که هدف هم­سنجی تأثیر آن‌ها در دو جامعه ایران و آمریکا می‌باشد. در فصل سوم، پیرو این هم­سنجی، گروه‌های ذی‌نفوذ در آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. در فصل چهارم این گروه‌ها در دو جامعه ایران و آمریکا مورد تطبیق قرار گرفته‌اند یا به اصطلاح مؤلفه‌های تأثیرگذار در دو جامعه که این گروه‌ها جهت پیشبرد اهداف خود از آن‌ها بهره می‌گیرند، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما