امروز جمعه  ۲۸ مرداد ۱۴۰۱
۱۴۰۰/۰۶/۰۸- ۱۱:۵۱ - مشاهده: ۹۳۷

بایسته‌های مقابله با تروریسم در پرتو دکترین امنیت انسانی

فاطمه فتح پور

تروریسم جنایتی پیچیده و سرشار از پارادوکس می­ باشد و ظهور و بروز آن متاثر از علل و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی متنوعی است. مقابله با این جنایت به غایت پیچیده در عصر جهانی شدن تا کنون از طریق اقدامات متعددی دنبال شده است که ذیل دو رویکرد کلی 1- اجرای قانون و 2- نظامی و قهری قرار می­ گیرد. جامعه جهانی به رغم دهه­ ها تلاش در جهت مقابله با تروریسم، به ویژه پس از 11 سپتامبر، نه تنها در این خصوص به موفقیتی دست نیافته ­است، بلکه در عمل با گسترش و تعمیق کمی و کیفی تروریسم نیز مواجه شده ­است. بر اساس  فرضیه این پژوهش دکترین امنیت انسانی از شاخصه­ ها و ویژگی­ هایی برخوردار است که ضابطه و فرایند صحیح و در عین حال کارآمدی را برای مقابله با تروریسم در چارچوب نظام حقوق بین ­الملل ترسیم می ­کند.

نگارنده در راستای تایید فرضیه خویش در بخش نخست کتاب به تحلیل و ارزیابی تروریسم و علل ناکارآمدی رویکردهای فعلی پرداخته است و ضمن اثبات مردود بودن مبارزه سرکوبگرانه و قهری صرف با تروریسم، در بخش دوم کتاب با برشمردن ویژگی و اوصاف دکترین امنیت انسانی، به توصیف و تبیین ویژگی­ های مقابله موثر با تروریسم می­ پردازد و در بخش سوم در چارچوب دکترین امنیت انسانی، با توجه به ماهیت تروریسم و در عین حال نقاط ضعف، حلقه ­های مفقوده و جنبه­ های مغفول مانده در رویکرد فعلی، الگوی جدیدی برای مقابله کارآمد و موثر با تروریسم ارائه شده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما