امروز جمعه  ۱ بهمن ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۹- ۱۳:۳۲ - مشاهده: ۲۶۸

مفهوم شناسی نفوذ

عابد اکبری

هدف کتاب این است تا مفهوم‌شناسی نفوذ چه در معنای مثبت آن یعنی ترجمه توانمندی یک کشور برای تأثیرگذاری بر دیگر بازیگران دولتی و ملت‌های جهان و چه در معنای منفی آن و تلاش برای نفوذ در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و علمی‌کشور از سوی دشمنان برای ایجاد تغییرات مدنظرشان، به لحاظ مفهومی روشن و تشریح شود.

مفهوم نفوذ در ادبیات مطالعات بین‌المللی و امنیتی و در گفتمان جمهوری اسلامی ایران معنایی گسترده و چند بُعدی دارد. نفوذ به معنای فروش تسلیحات نظام استکبار به کشورهای همسایه برای برهم زدن امنیت و نظم منطقه، نفوذ در مراکز حسّاس تصمیم‌گیری برای ایجاد تفرقه سیاسی و مدیریتی و در نتیجه ایجاد تزلزل در عزم ملّی دولت و ملّت‌ها، نفوذ برای ایجاد بی‌اعتمادی میان ملّت‌ها و میان ملّت‌ها و دولت‌ها و نفوذ به معنای دستکاری در محاسبات تصمیم‌گیران و سیاستگذاران است.

این کتاب با در نظر گرفتن معناشناسی مفهوم نفوذ اعم از نفوذ سیاسی، فرهنگی، نظامی ـ امنیتی و نفوذ اقتصادی، مقالاتی را از پژوهشگران و متخصصان این موضوع با آگاهی کامل از اهمیت و ضرورت آن در شرایط فعلی کشور که به عنوان یک پیچ تاریخی تلقی می‌شود، گردآوری کرده­ است. تنوع موضوعات مقالات گردآوری شده در این مجموعه نشان­دهنده گستره موضوعی نفوذ و ضرورت بررسی دقیق مفهومی آن است.


متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما