امروز پنج شنبه  ۱۶ تير ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۱- ۱۴:۲۶ - مشاهده: ۱۳۶

دولت و جامعه در گذار چین به دمکراسی: کنفوسیانیسم، لنینیسم و توسعه اقتصادی

شیائوجین گوئو / پرویز علوی

مولف در باره ایده تالیف این اثر، اظهار می ­دارد، زمانی که در نظر داشت تا کشور چین را برای تحصیل در خارج از کشور ترک کند، مقاله­ ای در یک روزنامه توجهش را جلب می­ کند که نویسنده ­اش در آمریکا زندگی می­ کرد و آن بخشی از مقاله که نظر مولف را جلب کرد این بود که اگر می­ خواهید چین را بشناسید باید به آمریکا بروید و اگر می­خواهید آمریکا را بشناسید می­ بایست به چین بروید و مولف پس از 9 سال تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی جورجیا به همین نتیجه دست پیدا می­ کند. نگارنده معتقد است، زمانی که از کشور خارج شد با نظریه دمکراسی آشنا بود، اما تجربه زندگی در دمکراسی را نداشت و در آمریکا بود که با دمکراسی و فرایند گذار به دمکراسی آشنا می ­شود و زمانی که برای نخستین بار در کلاس های درسش در مستند "پس می­ خواهید رئیس جمهور شوید"، گری‌هارت نامزد حزب دمکرات را که تنها در میان برف ایستاده و از مردم درخواست حمایت می­ کند را می­ بیند، تصور چنین شرایطی را در مورد چین نمی­ تواند داشته باشد و این گونه و از طریق مطالعه درباره سیاست و دمکراسی در غرب و با مقایسه چین با آمریکا، متوجه می­ شود که چگونه چین طی تاریخ به صورت جامعه­ ای غیردمکراتیک درآمده است و چگونه ممکن است، دمکراسی در چین پدید آید و چرا گذار به دمکراسی در چین احتمالاً از بالا به پایین و طی فرایندی طولانی و تدریجی خواهد بود. این کتاب طی 7 فصل این مسایل را بررسی می ­کند.

در فصل اول با عنوان پیکربندی دولت-جامعه: دولت نیرومند در برابر جامعه ضعیف، کلیات بحث مورد توجه قرار می­ گیرد که در این فصل اعلام می­ شود، به منظور درک گذار به دمکراسی از بالا و به هدایت و رهبری حزب، سه عامل دولت نیرومند و جامعه ضعیف در چین یعنی سنت کنفوسیوسی، میراث نهادسازی لنینی و الزام توسعه اقتصادی به تفصیل تبیین می­ شوند و چهار فرضیه در نظر گرفته می ­شود که عبارتند از: 1- فرضیه مرتبط با سنت کنفوسیوسی، 2-فرضیه مرتبط با میراث نهادسازی لنینی، 3- فرضیه الزام توسعه اقتصادی و 4- فرضیه تسلط دولت بر جامعه.

موضوع فصل دوم، دولت حزبی و قدرتمندی آن است که با آوردن مثالی از رابطه نزدیک و تنگاتنگ رهبری چین در دوران پس از مائو با دستگاه اداری- اجرایی، موضوع مورد مداقه قرار می ­گیرد و نگارنده در اینجا نشان می­ دهد این رابطه از آن جهت تجزیه و تحلیل شده­ است که نشان دهد، رابطه رهبری با بوروکراسی حاکی از تسلط حزب بر بوروکراسی کارآمد است.

در فصل سوم، اپوزیسیون سیاسی مورد مطالعه قرار می ­گیرد. مشکلات و دشواری­ های این اپوزیسیون در ساخت رهبری جایگزین برای پیشبرد دمکراسی در چین شرح داده می ­شود.

فصل چهارم به بررسی دیدگاه عامه مردم و روشنفکران پس از سال 1989 میلادی می­ پردازد.

فصل پنجم به طبقه سرمایه ­گذار و بخش خصوصی نوپدید چین اختصاص دارد.

فصل ششم به احتمال گذار دمکراتیک به ابتکار و رهبری حزب کمونیست چین می‌پردازد.

در فصل هفتم، تحول دمکراتیک چین در سده اخیر با توجه به دورنمای پیش­روی چینی­ ها مورد بررسی قرار می­ گیرد.  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما