امروز پنج شنبه  ۱۶ تير ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۲/۲۱- ۱۴:۳۷ - مشاهده: ۱۴۳

منازعه داخلی افغانستان و تحولات امنیتی جنوب آسیا(2018-2001)

محمد عارف فصیحی دولتشاهی

به اعتقاد نویسنده، افغانستان به دلیل منازعات مداوم، سطح پایین انسجام اجتماعی-سیاسی و برخورداری از دولت درمانده، از کانون­ های بحران در منطقه و جهان به شمار می ­آید و یافته ­ها نشان می ­دهند که منازعه داخلی افغانستان در سطح داخلی منجر به ناکامی دولت و در سطح تعامل زیرمجموعه ­ها، باعث پیوند امنیتی افغانستان با مجموعه امنیتی جنوب آسیا گردیده است و لذا نبود یک اثر مستقل و مشخص در زمینه بررسی نقش منازعات داخلی در مجموعه امنیتی جنوب آسیا، باعث گردید تا انگیزه تالیف چنین اثری از سوی مولف به وجود آید.

نگارنده با نظرداشت به اهداف زیر، این اثر پژوهشی را طی 5 فصل سازماندهی نموده و موضوع را مورد بررسی قرار می ­دهد. 

تقویت و گسترش مطالعات سیاسی و تنظیم و سامان­دهی مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای دیگر به خصوص منطقه جنوب آسیا؛

یاری رساندن به سیاست­ سازان در طراحی نقشه ­های سیاسی و بهره ­برداری بهینه از اوضاع و تحولات سیاسی امنیتی؛

بررسی کارشناسانه تاثیر منازعات داخلی افغانستان بر مجموعه امنیتی جنوب آسیا در چهارچوب آسیب شناسی ملی و منطقه ­ای و نگرش همه ­جانبه و فراگیر مسئله و جستجوی موضوعات حساس که بر روند منازعات در افغانستان و چگونگی بازتاب منطقه ­ای آن نقش جدی ایفا می ­کنند؛

واکاوی موضوعات حساسی که از طریق آنها افغانستان در مجموعه امنیتی جنوب آسیا نقش اساسی ایفاد می ­کند. موضوعاتی همچون: ژئوپلیتیک افغانستان؛ حضور بازیگران فرامنطقه ­ای ناتو و آمریکا در این کشور؛ نقش­ آفرینی بازیگران غیردولتی مثل تروریسم، افراط ­گرایی، قاچاق مواد مخدر و عضویت افغانستان در سارک؛

بررسی این موضوع که محوریت تاریخی و برجسته شدن قومیت در ساختار نظام سیاسی در افغانستان و همچنین توزیع نابرابر قدرت سیاسی از عوامل اصلی شکاف و منازعات داخلی در جامعه چندقومی افغانستان است؛

بررسی عوامل موثر در ضعف و ناکارآمدی دولت افغانستان.  

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما