امروز پنج شنبه  ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۴- ۱۵:۱۱ - مشاهده: ۵۹۷

نهادگرایی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نصیر عبادپور

این اثر در صدد است تا با بهره ­گیری از نظریه نهادگرایی، تصویری نسبتاً روشن از چشم­ انداز توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب و در شاخص ­هایی همچون امر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارائه دهد. به اعتقاد نگارنده، توسعه سیاسی یکی از لوازم ضروری توسعه تلقی شده که ثبات سیاسی و دمکراسی را به همراه خواهد داشت و لذا چون در ایران طی دهه­ های اخیر، آسیب­ شناسی کاملی برای یافتن موانع توسعه سیاسی انجام نشده است، لذا هدف پژوهش، استفاده از رویکرد نهادگرایانه نسبت به توسعه سیاسی و استفاده از سه شاخص کسب قدرت سیاسی، اعمال قدرت سیاسی و نحوه انفکاک قدرت سیاسی در تحلیل روند توسعه سیاسی در ایران بوده است. پژوهش حاضر طی 5 فصل به تبیین موضوع می ­پردازد.

فصل اول متمرکز بر مفهوم­ بندی توسعه سیاسی است. فصل دوم توسعه سیاسی را از نظر نهادگرایی بررسی می­ کند و شاخص ­های توسعه سیاسی را از منظر نهادگرایی در سه بعد کسب، اعمال و انفکاک قدرت سیاسی تبیین می ­کند. در فصل­ های سوم، چهارم و پنجم وضع توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ سه مولفه یاد شده بررسی می­ شود.


 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما