امروز چهارشنبه  ۳ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۰- ۱۳:۱۸ - مشاهده: ۲۲۰۵

The Rise and Fall of Greater Syria: A Political History of The Syrian Social Nationalist Party

Carl C. Yonker

کتاب برای غنی­ سازی روایت تاریخی خود، از نظریه جنبش اجتماعی بهره جسته و از آن به عنوان یک چهارچوب نظری، برای توصیف و تحلیل کنش جمعی و سیاست­ های حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه استفاده کرده است. این حزب، در زمان تغییرات بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سرزمین سوریه بزرگ به وجود آمده است. مطالبی که کتاب ارائه می­ کند، در واقع، تاریخ سیاسی حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه و گزارشی تحلیلی از شکل ­گیری، توسعه و فعالیت ­های سیاسی این جنبش در کشورهای لبنان و سوریه است. پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی کیفی و تاریخ­ نگاری حزب از طریق منابع عربی، فرانسوی و انگلیسی است. این تحقیق، پایگاه ­های اجتماعی حزب را تبیین کرده و در مورد سیاست آن توضیحاتی را ارائه می ­دهد. کتاب پویایی روابط حزب با مقامات و بازیگران فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی لبنان و سوریه را بررسی کرده و عدم موفقیت آن در تبدیل شدن به یک جنبش توده­ ای را توصیف می­ کند و همچنین به ایدئولوژی حزب در ارتباط با وقایع سیاسی آن می­ پردازد. مطالب کتاب به صورت ترتیبات زمانی در چهار بخش سازماندهی شده است که هر بخش شامل 3 فصل است و تاریخ اولیه حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه را به 4 دوره تقسیم می ­کند.

           بخش اول با عنوان یک نسل جدید، به بررسی اندیشه سیاسی آنتون سعاده، موسس حزب و تلاش های وی برای سازماندهی و فعالیت­ سیاسی در آمریکای جنوبی می­ پردازد. بخش دوم با عنوان سال ­های جنگ، جزییات و فعالیت حزب در سوریه و لبنان را از زمان آغاز تبعید سعاده تا پایان جنگ در اروپا در سال 1945 میلادی بررسی می ­کند. بخش سوم با عنوان مسیر انقلاب و پیامدهای آن، به شرح دوره­ ای پرآشوب و دگرگون­ کننده در تاریخ حزب می ­پردازد که از دوره قبل و پس از بازگشت سعاده به لبنان در مارس 1947 میلادی آغاز می ­شود. بخش چهارم با عنوان پیشروی و عقب ­نشینی، به چگونگی عملکرد حزب برای شکل دادن به نظم­ های نوظهور منطقه ­ای و داخلی به شیوه ­ای که بیشتر با دیدگاه حزب در دهه 1950 منطبق بوده است، می ­پردازد. در بخش پایانی با عنوان ظهور فرقه ­گرایی، تحلیلی از حزب، طی شش دهه ارائه شده و جزییات شکست حزب در تبدیل شدن آن به یک جنبش توده­ ای و گسترش نفوذ سیاسی آن در لبنان و سوریه مورد واکاوی قرار می ­گیرد. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما